Vojta Terapi

Vojta Terapi Nedir?

Vojta Terapi, refleks hareketin gelişimsel kinesiyolojisi ve ilkelerine dayanan dinamik bir nöromüsküler tedavi yöntemidir. Bu yöntemin merkezi sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi bozuklukları olan hastaları tedavi etmesi beklenir.

Vojta refleks sürünme ve dönme için sırtüstü ve yan pozisyonlarda 18 tetik nokta belirlemiştir. Bu refleks hareketlerin düzenli şekilde uyarılmasıyla merkez sinir sisteminde normal gelişim sağlanabileceği öne sürülmektedir. Bu terapi ile çocuk anormal hareketler yerine normal hareket paternlerini öğrenebilir.

Vojta terapi evde anne tarafından günde 4-5 kez yapılmalı ve bir yıl içinde sonuç alınamayan vakalarda terapi durdurulmalıdır.

Vojta Terapi Temeli:

Postural ontogenez

Motor ontogenez

Vojta Tedavisinin Amacı:

Anormal postural refleksleri düzeltmek (özellikle erken dönemde)

Tetik alanlara manuel basınçla refleks paternleri uyarmak.

Vojta’ya göre serebral palsili çocukta hareketin başlama ve bitişi anormal postürde olur.

Vojta normal postürde normal aktif hareket yaptırılabilirse MSS’nin anormal hareket paternlerinin normal hareket paternleriyle yer değiştireceği görüşünü savunmaktadır.

Tedaviye mümkün olduğunca erken başlanmalıdır.

Vojta tekniğinde, motor fonksiyonların değerlendirmesi ve çocuğun gelişimi için 7 postural refleks tanımlanmıştır:

Vojta refleksi

Traksiyon refleksi

Peiper refleksi

Vertikal collis

Horizontal collis

Landua refleksi

Axillar asma cevabı

Refleks paternleri, kas aktivitesi, denge ve düzeltme reaksiyonları da not edilir.

Refleks emekleme, 3 pozisyonda (başlangıç, orta, bitiş) dokunma, basınç uygulama, germe ve agonist kaslara refleks zonlardan veya tetik noktalarda direnç uygulayarak ortaya çıkarılır.

Refleks emekleme ve dönmeyi fasilite etmek için humerus iç epikondili, femur  iç kondili, radius distal ucu, kalkaneus gibi 9 adet ana uyarı noktaları ve SIAS, akromion, skapula alt ucu, gluteal bölge gibi yardımcı uyarı noktaları vardır.

Ana noktaların uyarımı periostun, yardımcı noktaların uyarımı ise kasların gerimi ile sağlanmaktadır.

Hasta yakınları eğitilir.

Erken dönemde ayda 2-4 kez, ilerleyen yaşlarda 4-6 haftada bir değerlendirme yapılır.

Vojta Terapideki Terapistler

Terapi