Bireysel Terapi

Bireysel Terapi Nedir?

Bireysel terapi bireylerin hayatlarında zorluk çektikleri süreçlerde veya kişisel gelişimlerini deneyimlemek istediklerinde uzman bir psikoterapistten destek alma süreci olarak tanımlanmaktadır. Kişisel terapi bireyin uzman psikoterapist ile birlikte çözebilecekleri sorunlar için yapılan bir terapidir. Birey bu doğrultuda sorunlarını kişisel kapsamda terapisti ile birebir konuşarak üstesinden gelebilmektedir. Psikolojik bir destek almak ve bu hususta ilk ne yapılacağını bilememek genel olarak zor bir süreci kapsamaktadır. Bireysel terapi; depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, öfke kontrol bozukluğu gibi rahatsızlıklara sahip bireylere verilen geniş bir hizmeti kapsamaktadır.

Bireysel Terapinin Amaçları Nelerdir?

Birey; toplumsal yaşam içerisinde zaman zaman birtakım zorluklar ile karşılaşmaktadır. Tüm inanç sistemlerinde ve felsefe akımlarında insan, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilme gücüne ve yetisine sahiptir. Ancak bazı durumlarda karar verilmesi, davranışların kontrol edilmesi zorlaşabilmektedir. Birey bu noktada bir çıkmaz içerisinde hissetmekte ve gün geçtikçe gücünü yitirmektedir. Bireysel terapi; bu durumda ihtiyaç duyulan, profesyonel bakış açısı sağlayan bir süreç sunmaktadır.

Bireysel terapi nasıl yapılır?

Psikoterapi çeşitleri içerisinde en yaygın olan bireysel terapilerde danışanın istediği herhangi bir konuyu bireysel çerçevede ortaya koyması ile şekillenir. Psikoterapist danışanın terapiden ne beklediğini öğrenir, danışanı daha yakından tanımaya yönelik sorular yönlendirir ve birlikte çalışma esaslarını içeren bir yol haritası oluşturulur.

Çoğunlukla danışanın sorunlarının giderilmesi, iç çatışmalarının çözümü, yaşadığı duygusal güçlüklerin üstesinden gelme, günlük problemleri giderme, iletişim sorunlarını çözme, zorluklarla baş etme becerileri geliştirme, kaygı ve korkuları giderme gibi konular ele alınarak kişinin daha doyumlu ve isteklerini gerçekleştiren bir yaşam sürmesinin önünün açılması hedeflenir.

Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için danışanın etkin katılımı ve gayreti oldukça önemli bir faktördür. Yaşanılan güçlükler ve problemlerle başa çıkmanın yanı sıra kendini, davranışlarını ve ilişkilerini değiştirmek ve geliştirmek isteyen kişiler de bu hizmetten faydalanabilirler.

Bireysel terapinin başlıca amaçları;

Yaşanan olay ve durumlar üzerine davranışların değiştirilmesi,

Duygusal zorlukların üzerinden gelinmesi,

Bireyin  yakın çevresi ile arasındaki ilişki ve iletişimin düzenlenmesi,

Önemli kararların sağduyulu bir şekilde alınması,

Bireyin kendine güvenini yeniden kazanması

Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve tamamen yok etmek,

Davranış ve eylem değişikliğine yön vermek,

Öz farkındalığın arttırılmasını sağlamak,

Problemlerle başa çıkabilme yönünü geliştirebilmek,

Duygusal olarak zor gelen hususları aşabilmek,

Bireyin kendine olan güven duygusunu artırmak,

Aile, arkadaşlık gibi ilişkileri düzenleyebilmek

Bireysel Terapide Kullanılan Terapi Türleri Nelerdir?

Psikodinamik Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Varoluşsal Psikoterapi

Çözüm Odaklı Terapi

Destekleyici Psikoterapi

Diyalektik Davranışçı Terapi

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Bütüncül Psikoterapi

Evlilik ve Çift Terapisi

Şema Terapi

Aile Terapisi

Bireysel Terapi Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılmaktadır?

Kaygı Bozukluğu

Öfke Kontrol Bozukluğu

Anksiyete Bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluğu

Aile Problemleri

Uyku Sorunları

Yemek Yeme Problemi

Evlilik veya ilişki Problemi

Duygu durum bozukluğu

Paranoid kişilik bozukluğu

Paranoya

Manik depresif

Takıntı

Borderline

Melankoli

Şiddet eğilimi

Panik atak

Depresyon

Bipolar bozukluk

Bireysel Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi