Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi Nedir?

Çözüm odaklı kısa süreli terapi, geleneksel kuramlardan farklı olarak kısa süreli, geçmiş yerine geleceğe odaklanan, sorundan çok çözüm konuşmalarının üzerinde duran, somut tekniklerin kullanıldığı, daha az kapsamlı, tümevarımsal ve iyimser bakış açısına sahip bir model olarak tasarlanmıştır.

Çözüm odaklı terapide genelde insanları neyin motive ettiği ile ilgilenilmez. Danışanların neyi başarmak istedikleri gözlenir ve onların mevcut kaynakları yanı sıra güçlü yanlarını kullanarak bir çözüm bulmalarına yardımcı olunur.

Çözüm odaklı görüşmenin amacı, danışanın değişime yol açacak şekilde problemi hakkında konuşmasını sağlamaktır. Şikayetlere hiçbir olumsuz değer atfedilmez, bir etiketleme yapılmaz, sadece değişmek için uygun spesifik davranışlar bakımından ele alınır.

Çözüm Odaklı Terapi Nasıl Yapılır?

Çözüm odaklı terapide terapist, danışanların sorunlarını çözmek için yeterli kaynaklara sahip oldukları inancıyla onların güçlü yanlarına odaklaşır. Böylelikle danışanın mevcut potansiyeli en üst düzeye çıkacaktır.

Çözüm Odaklı Terapinin Bazı Kullanım Durumları;

Depresyon

Endişe

Benlik saygısı

Kişisel ve işle ilgili stres

Madde bağımlılığı

İlişki sorunları

Çözüm Odaklı Terapideki Terapistler

Terapi