Zihinselleştirme Terapi

Zihinselleştirme Nedir?

Zihinselleştirme kavramını ilk kez kullanan Bateman ve Fonagy bu kavramı “kişinin kendisinin ve diğerlerinin bilinçli ya da bilinçdışı zihin durumlarını anlama yeteneği” olarak tanımlamışlardır. Winnicott bununla ilgili olarak çocuğun kendilik geliştirebilmesi için kendini ötekinin yani bakım verenin zihninde görmesiyle mümkün olduğundan bahseder. Bebek bakım verenin zihninde onun yüz ifadelerinden kendisini nasıl hissettiğini görebilmeli, bakım veren tarafından bebeğin ne hissettiği ona geri yansıtılmalıdır. Annenin (bakım verenin) çocuğa duygularını uygun bir şekilde yansıtması çocuğun zihinselleştirme kapasitesinin gelişimini sağlar. Fonagy çocuğa sürekli doğru olmayan duygular yansıtıldığında çocuğun duyguları ve olayları zihinselleştirmeyi yapamayacağından bahseder.

Yansıtıcı işlev olarak da bilinen zihinselleştirme kavramı yerine zihin kuramı, empati gibi kavramlar da kullanılmaktadır.

Örneğin; bir çocuğun yere düştüğü bir anı düşünelim. Çocuk ağlamaya başladığında, annenin tepkisi “düştün, canın yandı ve korktun” gibi çocuğun duygusunu aynalamaya yönelik olabildiği gibi annenin o sırada başka bir işle uğraşması sonucu çocuğa yansıtamadığı durumlar olabilmektedir. Birinci tepki çocuğun zihinselleştirme kapasitesini geliştirmekte ve eylemler ve zihinsel durumlar arasındaki ilişkiyi anlamasına olanak sağlarken; ikinci türde bir tepki ise çocuğun zihinselleştirme kapasitesi sınırlandırmakta ve çocukta artan kırılganlığa yol açabilmektedir.

Zihinselleştirme temelli terapi Nedir?

Zihinselleştirme temelli terapi (MBT) Peter Fonagy and Anthony Bateman tarafından geliştirilmiş olup, bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve sosyal terapiden aldığı unsurlardan yararlanarak bireylerin eyleme geçmeden önce bir şeyler hakkında düşünmelerini sağlayan kanıta dayalı bir yaklaşımdır.

 Zihinselleştirme temelli terapinin kullanıldığı durumlar

Zihinselleştirme temelli terapinin sınır durum kişilik bozukluğu olan bireylerde etkili bir tedavi olduğu bulunmuştur. Bunun yanında depresyon, anti sosyal kişilik, yeme sorunları ve bağımlılık gibi durumları tedavi etmek için uygulanmaktadır.

Zihinselleştirme Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi