İmmüno Terapi

İmmünoterapi Nedir?

Yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri olan immünoterapide hedef bağışıklık sistemini yeniden organize ederek vücudun kanseri kendi kendine yenmesini sağlamaktır. Kanser gelişirken bağışıklık sisteminin (immün sistem) kendisine yanıt vermesini, yoketmesini engelleyici birçok mekanizma kullanır. İmmünoterapide kullanılan tedaviler, bu mekanizmaları engelleyerek bağışıklı sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirerek etkin bir tedavi sağlar. İmmünoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilere göre daha etkin olup çok daha az yan etki gösterir.

İnsan vücudunda kansere karşı savaşan çok sayıda hücre bulunmaktadır. İnsanın bağışıklık sisteminde bulunan ve ‘asker hücre’ olarak adlandırılan ‘T hücreleri’ kanserli hücreleri büyük oranda yok etmektedir. Ancak kansere karşı savaşan bu hücrelerin aktivasyonu bir noktaya kadar olabilmekte, bir grup kanserli hücre bu saldırılardan kurtularak T hücresine karşı direnç göstermektedir. Nitekim günlük yaşantımızın akışında tümör hücresine dönen vücuttaki bazı hücreler asker hücrelere ‘yabancı olmadığı’ mesajını vererek yok olmaktan kurtulup bağışıklık sistemini baskılamaktadır. İmmün aracılı tedavi olarak da bilinen immünoterapi, bu noktada devreye girer. İmmünoterapi tadavisinde amaç bağışıklık sistemi üzerindeki bu baskıyı ortadan kaldırarak insan vücudunda bulunan kanser savaşçısı hücreleri kanser dokusuna yönlendirmek ve bu şekilde hastalığı tedavi etmektir.

Kemoterapi ve hedefli tedavilerdeki en önemli sıkıntı tedavi yanıtının kalıcı olmamasıdır. İmmünoterapi tedavisi ise kemoterapi ve hedefe yönelik akıllı tedavilere göre çok daha iyi ve uzun süreli yanıtlar sağlayabilmektedir. İmmünoterapi, bu kalıcı yanıtı bağışıklık sisteminde T hücrelerinde bir hafıza oluşturarak sağlamaktadır.

İmmünoterapi Nasıl Yapılır?

Kanserde ilaç tedavisinin yeni bir boyutu olan immünoterapi, kemoterapi gibi damardan serum yolu ile veriliyor. Uygulama sırasında önemli bir sorun yaratmaz. Özellikle maling melonom yani ben kanserlerinin en önemli ilacıdır. Yassı epitel hücreli akciğer kanseri tedavisinde ise ilk olarak kemoterapi uygulaması sonrasında sonuç alınamadığında immünoterapi tercih edilmektedir.

Böbrek kanseri ve lenf kanseri gibi türlerde de bu tedavi yöntemi kullanılır. Mesane, bağırsak, mide ve meme kanserlerinde ise araştırma aşamasında olunduğu için bu yöntem henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır.

İmmünoterapi yaptıranlar, kanser hücrelerinin yayılmış ve büyümüş olduğu ileri safha hastalardır. Şimdilik erken hastalık döneminde kullanılmayan immünoterapi 4. evre hastalarda immünoterapi ilaçları ile yapılmaktadır.

İmmünoterapi Ne Zaman Uygulanır?

yıllarda özellikle ‘kontrol noktası inhibitörleri kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte ya da tek başına kullanılmaktadır. İlk geliştirldiklerinde sadece metastatik yani yaygın evrede kullanılırken artık günümüzde erken evre kanserlerde kemoterapi ile birlikte kullanımı söz konusudur. Ve böylece hastalıkta daha uzun süreli iyileşme ve kontrol sağlanabilmektedir.

İmmünoterapi Kimlerde kullanılabiliyor?

İmmünoterapi ilaçları, şu anda erken hastalık dönmelerinde kullanılmaz; metastaz yapmış hastalarda kullanılır. Dördüncü evrede hastalarda uygulanabilir. Ancak sonuçların iyi olması için hastanın 4. evrenin erken döneminde olması gerekir.

İmmünoterapi, birçok kanser tipinde kullanılıyor. Günümüzde malign melonom; yani ben kanserlerinde etkilidir. Malign melonomda, kemoterapinin hemen hemen hiç etkisi yoktur. Buna karşın immünoterapi çok daha etkilidir. Küçük hücre dışı akciğer kanserinde birinci seçenek kemoterapidir. Ancak sonrasında hastalık ilerlerse ikinci seçenek olarak immünoterapi ilaçları kullanılır. Bir diğer kullanım alanı böbrek kanseridir. Hedefe yönelik ilaçlar başarısız olduğu zaman ikinci seçim immünoterapi olur. Lenf kanserlerinde de (Hodgkin hastalığı) kullanılır. Bağırsak, mesane, mide ve meme kanserinde de kullanılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Kontrol noktası inhibitörleri denen immünoterapi, kemoterapi gibi damardan (intravenöz) serum yolu ile verilmektedir. Uygulama öncesi özel bir hazırlık gerekmez.

İmmüno Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi