Holo Terapi

Holoterapi Nedir ?

Holoterapi sözcüğü, yunanca “bütün” anlamına gelen “holos” ve ileri gitmek anlamına gelen “trapein” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmektedir ve bir bütün olarak “bütünlüğe varmak/tamamlanmak” anlamını taşımaktadır.Holoterapi nefes çalışmaları, modern bilinç araştırmaları, kişi tesi psikoloji, antropoloji, çeşitli derinlik psikolojisi araştırmaları ve spiritüel doğu pratiklerinin birleştirilmesi yoluyla, Stanislav Grof ve eşi Christina Grof (1988) tarafından sistematik hala getirilmiş, bir kendini keşif ve kendi kendine iyileşme yaklaşımıdır.Dr. Grof holoterapiyi, “sıradışı bilinç düzeyi aracılığıyla iyileşmek” olarak tanımlamıştır. Çek asıllı Alman Psikiyatr Stanislav  Grof ve eşi Christina  Grof’'un 30 yıllık klinik çalışmalarıyla başlatılmış, temelinde "kendini tanıma, olası hastalıklara önlem amaçlı, içsel arınma, kişisel dönüşüm“ için binlerce kişi üzerinde uygulanmış ve olumlu etkileri birçok bilim adamı tarafından onaylanmış, güçlü etkin bir şifa çalışmasıdır.

Sınırlandırmaların aşılmasını, kalıpların kırılmasını, potansiyellerin ortaya çıkarılmasını, bugünümüze hizmet etmeyen kayıtların dönüştürülmesini sağlayarak  anlayış ve bilinç seviyesinin yükseltilmesine olanak tanır. Çalışma sırasında zihin dalgaları Teta seviyesinde, yani derin iç dünyamızda olduğumuz bilinçaltımızdadır. Kişi hala bilinçlidir, ancak bilinçaltı da devreye girer. Telkine açık olunan bu noktada, bilinçaltındaki olumsuz kayıtlar kolaylıkla fark edilir ve dönüştürülür.

Fizik bedendeki etkileri muhteşemdir. Holoterapide uygulanan hızlı ve derin nefes alışları ile terapi sırasında vücut kendine hücresel ve hormonsal olarak yeni ayarlar yapar.

Parasempatik ve sempatik sistemler (otonom sinir sistemlerimiz) harekete geçer ve tüm vücut yeniden yapılanmaya itilir. Toksinler hızla atılır, cilt güzelleşir, tüm organ ve hücrelere olumlu etki eder. Duygu beden kaynaklı bir takım fiziksel rahatsızlıklar iyileşme sürecine girer.

Holoterapi, Duygu bedende, düşüncelerin berraklaşması, eşzamanlılıklar yaşama, eski katı düşünce kalıplarından uzaklaşma, derin huzur hissi, ilişkilerde dönüşme ve gelişme olarak ve birçok konuda kendini gösterir. Holoterapi, tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. 

Holoterapinin Yararları Nelerdir ?

Holoterapi Nefes Çalışması kişiyi günlük bilincinin dışına çıkararak, farklı bilinç durumlarını gözlemleyebilme fırsatı verir. Bu nedenle hayatın tüm boyutlarının algılanabilmesini ve farkındalığın fizik dünyanın dışına doğru genişlemesini sağlayan en önemli bilinçaltı çalışmasıdır. Holoterapi esnasında oluşan trans hallerini deneyimlerken önümüze geniş bir yelpaze açılır. Tüm zamanları kapsayan atasal ve ırksal ortak bilinç anılarına uzanmak, dna sal enerjetik düzeyde olumsuz etkilerin iyileşmesi mümkün olabilir.

En önemlilerden biri olarak ölüm-doğum deneyimleri tekrar gözlemlenerek birçok rahatsızlığın kendiliğinden iyileşmesi sağlanabilir.

Yaşama dair kavramlar, verilmiş tanımlar yeniden sorgulanabilir. Bu sorgulama sonucunda kişi kendini her şeyle birlikte bütün olarak hissedebilir. Gözlemimiz dışında kalan farklı anılarımız bilincimizde öne çıkabilir. Herkes aynı nefes tekniğini uygulamasına rağmen her kişinin zihin haritasında kendine özgü açılımları oluşur. Farklı uzanımlar sonucu farklı deneyimler ortaya çıkar.

Holoterapi çalışması pratikte insan yaşamına birçok farklı katkı sağlar. Öncelikle üstesinden gelmekte zorlanılan depresyon, takıntılar, kronik ağrılar ve benzeri fiziksel şikâyetler ortadan kalkabilir. Yaşama dair genel mutsuzluk ve bezginlik hali yerini yaşamı yeniden anlamlandırmaya pozitif yapılandırmaya bırakabilir. Modern hayatın oluşturduğu kaybolmuş benlik yapısı kendisini yeniden yapılandırabilir. Genel olarak varlığını sürdüren öteki ve ötekileştirme algısını kırabilir. Birlik bilinci olarak tanımlanan “her şeyle birlikte var olma” haline geçilebilir. Birlik anlayışının artması ve yansıyarak çoğalması, içinde bulunduğumuz dünyanın daha yüksek bir bilinç seviyesine dönüşmesine katkı sağlayabilir.

Holoterapi Seans Aşamaları

Danışan deneyim haritasının sunumu: Bilincin deneyim haritasının sunumu, terapist tarafından yapılır. Danışanlar deneyimleyecekleri bilinç değişimlerinin aşamaları konusunda bilgilendirilmektedir.

Müzik eşliğindeki nefes çalışması: Bu aşamada, terapist tarafından danışanın ya da danışan grubunun ihtiyacına göre belirlenen “psikotropik (rahatlatıcı) müzik eşliğinde nefes çalışmaları gerçekleştirilir. Danışanlar, derinden, ritmik ve hızlı bir şekilde nefes alıp, verirler. Hiperventile edilmiş nefes ile bilinç hafif askıya alınarak bilinçaltı kayıtlar ile birlikte öne çıkarılır. Danışanlar, birbirleri ile ya da terapist ile iletişim kurmazlar, sadece yönlendirmeleri dinlerler ve seans boyunca gözlerini kapalı tutarlar.

Uyarıcı telkinler: Holoterapi seansının bu bölümü, danışanın bilincini ve bilinçaltını eş düzeye çekmesini ve böylelikle bilinçaltı sağılımı ardından telkinlere açık hale gelmesini sağlar. Nefes çalışmaları ile eş zamanlı ve ardından yapılan uyarıcı telkinler, danışanın bilinçaltı kayıtlarını istenilen doğrultuda kalıcı olarak değiştirmesine yardımcı olmaktadır.

Özgür zaman süreci: Bu aşamada danışan, yeniden yapılandırma ve dinlenme ile deneyimlerini paylaşma süreci için serbest bırakılır.

Deneyimlerin paylaşımı seansın son aşaması ise deneyimlerin paylaşımıdır. Danışanlar, nefes çalışması esnasındaki deneyimlerini yorumlamadan olduğu gibi aktarırlar.Ve terapist tespit ettiği, uygun alanlarda koçluk ve bilgilendirme ile seansı bitirir.

Holoterapinin Kullanıldığı Alanlar

Bilinçaltı çöplerinin temizlenmesi

Hafızanın boşaltılması ve genişletilmesi

Fizik Beden üzerindeki birçok patolojinin iyileştirilmesi

Hormonların aktive edilmesi ve dengelenmesi

Obsesyon

Sigara ve her tür madde bağımlılığının sonlandırılması

Depresyon ve Anksiyete

İrade gücünün arttırılması

Davranış bozuklukları

Düşünce bozuklukları

Cinsel sorunlar

Zihinsel ve bedensel kapasitenin arttırılması

Zihinsel ve bedensel yenilenme

Bilinçaltındaki korku ve endişelerin giderilmesi

Psikolojik rahatsızlıklar

Kişiler arası ilişkilerin düzeltilmesi

Özgüven oluşturulması

Yaşama daha pozitif bir bakış açısının sağlanması

Kalıplardan kurtulma ve kendini özgür bırakma

Uyku bozukluklarının giderilmesi

Kronik yorgunluk sendromu

Horlama

Gebelik süreci ve gebelik sorunları

Bilinç ve farkındalık gelişimi

Hiperaktivite

Tramva sonrası stres

Botoks etkisi

Detoks etkisi

Kurban bilincinden çıkış

Bolluk ve bereket oluşturmak

Kaderi iyileştirmek

Karma çözümü

Duyular dışı algının açılması

Holoterapi Seansları Kimlere Fayda Sağlar?

Duyguları ya da bedenleriyle bağlantıyı kopuk hissedenler

Hayatını daha çok zihinde yaşayan, bu yüzden yorgun hisseden, kalple bağlantıyı hatırlamak isteyenler

Farkındalığını artırmak isteyenler

Affetme, şevkat ve sevme kapasitelerini yükseltmek isteyenler

Yaratıcılığını, kendiliğinden ve çabasızca artırmak isteyenler

Travma sonrası iyileşme aşamsında olanlar

Hizmet etmeyen davranış paternlerinden, tepkisellikten kurtulmak isteyenler

Uzun süre ifade edilmemiş, bastırılm ış duygu durumlarından yorgunluk duyanlar

Hayatın ruhsal yönüyle daha derin bir bağlantı kurmak isteyenler

Bir yakınını kaybetmekten dolayı yaşadığı ve belki de bastırdığı üzüntüyü, sağlıklı bir alanda ifade etmek isteyenler,

Kendini bilmeyi deneyimlemek isteyen maceracı ruhlar

Günlük hayatın stresinden silkelenip, deşarj olmak isteyenler

Herhangi bir kimyasal kullanmadan, nefes tekniğiyle mistik bir deneyim yaşamak isteyenler

Depresyonda olan ve ilaçsız bir destek alanını tecrübe etmek isteyenler

Kendisi ve yakınları için “şimdide olma” kapasitesini yükseltmek isteyenler

Daha tatmin edici bir yaşam arayışı içinde olanlar

Holoterapinin, tamamlayıcı bir iyileşme yöntemi olduğunu unutmamak gerekir. Yapılan araştırmalara göre nefes çalışmaları, ağır psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıklarda olumlu sonuç vermemektedir. Kanser, kalp sorunları vb. fizyolojik sorunlarda, rahatlama ve üstesinden gelme aracı olarak ta kullanılabilir, bu tür hastalıkları tedavi etmede sadece duygusal destektir. Bu nedenle, tanımlandığı gibi holoterapi, bir destek olarak ele alınmalı ve bu tür rahatsızlıklarda hastane doktorlarına mutlaka başvurulmalıdır.

Holo Terapideki Terapistler

Terapi