Duyu Bütünleme Terapi

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu Bütünleme 1960’lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, University of Southern California ‘da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş olan duyu bütünleme terapisi otizm başta olmak üzere bir çok duyusal gelişim bozukluğun onarımında çok büyük aşamalar kaydetmiştir.

Dr. Jean Ayres duyu bütünlemesini kişinin kendi vücudunu ve çevresinden gelen duyumları organize eden ve vücudu çevreyle uyumlu kullanmaya mümkün kılan nörolojik bir tepkime olarak tanımlamıştır. Duyu Bütünlüğü, çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir. Duyular, bedenimizi ve çevremizi fark etmemizi sağlar.

Duyu bütünleme terapisinin amacı, bu aktiviteler sırasında çocuğun belirli adaptif cevabı ortaya çıkarmasını sağlamaktır. Çocuğun terapi sırasında maksimum motivasyona ulaşması ve aktif katılımının sınırsızca sağlanması hedeflenir. Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde çocukların öğrenme, hafıza, dikkat becerileri, sosyalleşme, vücut farkındalığı (örneğin; fiziksel gelişimi), ince motor ve kaba motor becerileri, arkadaşları ile iletişim, özgüven ve üç boyutlu düşünce gibi becerilerinde gelişim göstermesi sağlanır.

8 duyu sistemimiz bulunmaktadır.

Görme

İşitme

Koku

Tat alma

Dokunma

Vestibüler duyu

Proprioseptif duyu

İnteroseptif duyu

Duyu Bütünleme Bozuklukları Nelerdir?

Yavaş cevap verme

Dikkat süresinde azalma

Uygun ton ve hızda konuşamama

Sürekli yorgunluk

Gürültülü ortamlarda konsantre olamama, kulak kapama

Yanlış sese konsantre olup hedefi şaşırma

Hafıza güçlükleri

Sese tepki vermeme, sesin yönünü bulamama

Yiyecek seçme, yiyeceği koklama

Diş fırçalamama, saç ve tırnak kestirmeme

Düşme korkusu

Parmak ucu yürüme

Sakarlık

Sürekli hareket isteği

Duyu Bütünleme Kimlere Uygulanır?

Otizm (yaygın olan gelişimsel bozukluklar)

Hiperaktivite bozukluğu

Gelişim gecikmesi (kaba motor bozukluklar, ince motor bozukluklar, koordinasyon bozuklukları, görsel motor bozukluklar)

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar

Serebral Palsi

Down Sendromu

İşitme ve dil konuşma bozuklukları

Kromozomal bozukluklar, genetik bozukluklar

Erken doğumun sebep olduğu Gelişim gecikmeleri

Duyu Bütünleme Terapisinin Faydaları:

Kişinin kendi duyularını düzenleme,

Konsantrasyon ve odaklanma yeteneğini geliştirme,

Kendini regüle etmesini sağlama,

Agresif davranışlarını azaltarak evde ve okulda sosyal katılımını arttırma,

Aktivitelere ve okul görevlerine geçiş yeteneğini geliştirme,

Kendine güveni arttırma ve günlük yaşam aktivitelerinde başarısını arttırmayı sağlar.

Duyu Bütünleme Terapideki Terapistler

Terapi