Kognitif Terapi

Kognitif Terapi Nedir?

Kognitif Terapi; duygusal ya da davranışsal olarak zorluk yaşanan durumlarda düşünce, duygu ve davranış arasında kurulan ilişkinin bazı yanlış inanışlara yol açtığını ve bireyi bu yönde şartlanmaya/koşullanmaya ittiğini söyler. Birey, bu inançları sebebiyle sevilmediğini, değer görmediğini ya da başarısız biri olduğunu düşünebilir. Bu yönde düşünen biri duygusal olarak daha nahoş duygular hissedebilir ve içe kapanabilir.

Kognitif Terapi, olumsuz yönde gelişen koşullanma ve bununla ilişkili olarak gelişen inanç sistemini fark ederek; bu inanç sisteminin duygu ve davranışlara yansıma şeklini kişiye göstermeyi amaçlar. Terapi sürecinde en temel prensip olarak işlevsiz ve iyi gelmeyen düşüncelerin alternatif/gerçekçi düşüncelerle değişimi sağlanır. Düşünce düzeyinde yaratılan değişimin duyguları da olumlu yönde etkileyeceğini ve bu sayede istendik davranış değişiminin gözleneceğini ifade eder. Terapi sürecinde kullanılan yöntemler sayesinde bireye çeşitli baş etme yolları öğretilir. Bu sayede iyi gelmeyen düşünce ve davranış örüntülerinin olumlu yönde değişimi amaçlanır.

Kognitif Terapi Hangi Hastalıklarda Etkilidir?

BDT hemen hemen tüm ruhsal sorunlarda bilimsel yayınlarca kanıtlanmış, tedavi kılavuzlarında yer alan bir tedavi türü olarak yer almaktadır.

Depresyon

Anksiyete Bozuklukları

Panik Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Sosyal Fobi

Özgül Fobiler

Yeme Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Obezite

Cinsel İşlev Bozuklukları

Sınav Kaygısı

Bağımlılık

Öfke Kontrol Sorunları

Şizofreni

gibi bir çok ruhsal sorunda etkili bir biçimde kullanılmaktadır.

Kognitif Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi