Wilderness Terapi

Wilderness Terapi Nedir?

Wilderness Terapi, uyumsuz davranışları olan ergenler için bir ruh sağlığı terapisidir. Vahşi doğa programları, “katılımcıları bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeylerde kinetik olarak meşgul eder.” Wilderness Terapi açık havada ve vahşi yaşam ortamındaki zorlu deneyimlerle ilerleyen bir terapidir. Vahşi yaşam terapisi, bir dizi deneyimsel terapiden sadece biridir.Bu terapiler, bireyleri belirli durumlarda duyguları ve diğer yönlerini keşfetmeye zorlayarak yaşama, hareket etme ve davranma biçimlerini değiştirmeye teşvik eder.

Davranışsal sağlık hizmeti olarak adlandırılan Wilderness Terapi, kişisel ve sosyal sorumluluğu ve kişilerin duygusal gelişimini teşvik eder. Wilderness Terapi sorunlu davranışları ele almak için tasarlanmıştır.

Wilderness Terapi genellikle çocuklar, ergenler ve gençler ile travma, bağımlılık ve diğer bozuklukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Wilderness Terapisinin başarı oranının nedenlerinden birinin, iyileşme programlarında daha genç insanlara yardım etmek için kullanılması olduğu söyleniliyor.

Wilderness Terapinin Faydaları Nelerdir?

Hedeflerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak

Hedeflere ulaşmak için bir plan geliştirmek

Kişinin motivasyonlarına, duygularına ve inançlarına ilişkin iç görü yaratmak.

Görevleri yerine getirmek için başkalarıyla takım çalışması kurmak

Konfor alanının dışında yaşama ve iç gözlemi uyandırmak.

Zorlu deneyimler yoluyla kendini keşfetmeyi ve kişisel gelişimi kolaylaştırmak.

Birlikte yaşama ahlakı geliştirme, sağlıklı ilişkiler kurabilmek.

Hayatta kalabilme ve iç gözlem yapabilme becerilerinin geliştirilmesik.

Anlaşmazlıklarla başa çıkabilmek.

Problemli davranışların tedavisi.

Kişilik gelişimi

Özgüven inşa etmek.

Sorumluk bilinci geliştirme.

Wilderness Terapideki Terapistler

Terapi