Logo Terapi

Logoterapi’nin Temel Amacı

Yunancada ‘logos’ kelimesi ‘anlam’ manasına gelmektedir. Anlam terapisi de diyebileceğimiz logoterapi, Viktor Emil Frankl öncülüğünde kurulan bir terapi metodudur. Logoterapinin amacı insanı içine düşmüş olduğu anlamsızlıktan kurtararak, insanın anlam bulmasına yardım etmek ve insanı yaşamış olduğu ‘varoluşsal boşluk’tan kurtarmaktır.

Logoterapi bireyin hayatındaki anlamı bulmasının birey için en büyük motivasyon kaynağı olacağını ifade eder.

Logoterapi bireyin yaşadığı olaylar karşısında güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olur. İçinde bulunduğu durum veya koşullar ne şekilde olursa olsun bireylerin hayatın anlamını bulabileceğini savunan Victor E. Frankl, anlam kazandırma yoluyla tedavinin her danışan için gerekli olduğunu söylemiştir. Bütünsel bir yaklaşım olan logoterapinin depresyon, stres, travma, bağımlılıklar, kronik ve ölümcül hastalıklar gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmıştır.

Logoterapi Nasıl Uygulanır, Teknikleri Nelerdir?

Logoterapinin ilk adımı hayatın anlamını sorgulatmaktır. Bireyin kendisini bulmasını istenen hayatın anlamı için birçok kavramdan bahsedilebilir. Birey için eksiklik gün yüzüne çıkarılır ve bunun onda hissettirdikleri değerlendirilir. Hayatın anlam kazanması ancak değerler veya amaçlarla olduğunu söyleyen logoterapi ile eksik olan anlamlar bireye fark ettirilmeye çalışılır.

Psikoterapi yöntemlerinden birisi olan logoterapi de karşılaşılan durumları pozitif şeylerle değiştirilme amaçlanır ve kötü duyguların yerine olumlu duygular entegre edilme sağlanır. Bireyin kendi kendine sorduğu ve bulduğu cevapları ise değerlendiren uygulayıcı kişinin logoterapi ışığında hayatındaki diğer anlamları bulmasını hedefler. Negatif duygulardan uzaklaştırmayı amaçlayan logoterapi uygulayıcı iyimser bir bakış açısı kazandırmak için sorular yöneltebilir ancak yönlendirme yapmaz ve bireyden bu iyimser cümleleri duymayı bekler. Matem dönemlerinde olan bireylerde ise başarıyla sonuçlanan psikoterapi yöntemi logoterapi diğer birçok hastalık ve problemde de uygulanan terapilerden birisidir.

Stres, depresyon, panik atak, posttravmatik stres bozuklukları, kanser, anksiyete gibi hayatı olumsuz yönde etkileyen tüm rahatsızlıklarda etkin rol oynayan logoterapi kişinin negatiflikten uzaklaşmasını sağlayarak hayatın olumlu yönlerine yaklaşmasını amaçlayarak tedavi eder. Böylece logoterapi var olan problemde kişinin sahip olması gereken en doğru tutumu ve davranışı edinmesini kolaylaştırır. Logoterapi uygulayıcısı ise direkt değil dolaylı yoldan danışana yaklaşarak hayatın anlamlı yanlarının olduğunu ve güçsüz olmadıklarını ifade etmeye çalışır.

Frankl’a göre hayat her koşulda, hatta en zor ve çekilmez durumlarda dahi anlam taşımaktadır ve bu anlam her birey için farklıdır. Logoterapi daha çok insanın ruhsal boyutunun önemli olduğunu ileri süren bir yöntemdir.

Logoterapi’deki birinci adım hayatı sorgulamaktır. Bireyin hayatını sorgulayarak, hayatını yaşamaya değer kıldığı anlamının var olup olmadığını görmesine yardımcı olunur.

Daha sonrasında bireyin anlamı arzulaması sağlanır. Hayatın anlamının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu baz alan logoterapi, bu anlamı bulmak için bireyi, anlamı aramaya teşvik eder.

Bir diğer temel süreç ise irade özgürlüğüdür. Frankl, bireyin kararlarını kendisinin verebileceği güç ve kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Bu yüzden birey yaptığı seçimlerde özgürdür ve seçimlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlüdür.

Logoterapi’de temel olarak dört teknik kullanılmaktadır.

İlki paradoksal niyettir. Paradoksal niyette amaç, bireyin korktuğu durumlarla yüzleşerek başa çıkmasıdır.

İkincisi ise düşünce odağını değiştirmektir. Bu teknikle, kişinin düşüncelerinin yönünü değiştirerek sorunlarından uzaklaşması sağlanır.

Bir diğer teknik ise tutumların biçimlendirilmesidir. Danışan için çok zorlu olan bir durumla baş etmesinde kullanılan bu teknikte amaç, daha önce vermiş olduğu tepkileri irdeleyip yeniden şekillendirmektir.

Son olarak sokratik diyalogtan bahsedebiliriz. Burada amaç sorularla bireyin yaşamında anlam bulmasını kolaylaştırmaktır.

Anlam arayışı yoluya tedaviyi amaçlayan Logoterapi’nin kurucusu olan Viktor E. Frankl’e göre her insan her koşulda hayatının anlamını bulabilir.

Semptomlardan Uzaklaşmayı Sağlamak: Terapötik aşamalarda amaç bireyin semptomlarıyla arasına mesafe koymaktır. Kendisine uzaktan bakan birey istenmeyen düşünceleri ve alışkanlıklarını değiştirebileceğini fark eder. Parodoksik niyet, düşünce odağını değiştirme ve sokratik diyalog çalışmaları ise kullanılan tekniklerden bazılarıdır.

Tutumların Değiştirilmesini Anlamaya Yardımcı Olma ve Değişiklik: Danışanın tutumlarını değiştirmeyi amaçlayan logoterapi değer yargılarımızı ve düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmeye olanak sağlar. İkinci aşaması tutumların değiştirilmesi olan logoterapide bireyin başkalarına karşı düşünceleri de ele alınır ve kişinin kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirmesi sağlanır.

Belirtileri Azaltmak: Belirtileri azaltmak veya yok etmek için başarılı bir tutum yönetimi yapılmalıdır. Soktratik diyoalog tekniği ise semptomları keşfetmeyi başarmak için ve olaylara karşı cesaretlenme için tercih edilir.

Anlamlı Aktiviteler, Deneyimler ve Tutumlara Yönelim: Aktivitelerden faydalanarak yeteneklere ulaşılabilir ve tutumlarda etkin olan değerlere yönelim yapılabilir. Danışan tarafından seçilmesi çok önemli olan logoterapi aktiviteleri tedavi açısından çok önemlidir. Logoterapi sürecinde anlam terapist ve danışan arasındaki ortak bir girişimle keşfedilir.

Logoterapi Hangi Hastalıklarda Başarılıdır?

Neredeyse tüm hastalıklarda etkin rol oynamasıyla bilinen logoterapi, kişinin hayatındaki negatiflikleri uzaklaştırıp, pozitifileri yakınlaştırarak tedavi eder. Bu tedavi yöntemi özellikle:

Travma

Depresyon

Panik atak

Stres-kaygı bozuklukları

Öfke kontrolü

Anksiyete bozukluğu

Logo Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi