Diyalektik Davranış Terapi

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik Davranış Terapisi (DDT; Linehan, 1993) ilk olarak kronik intihar davranışı sorunlarının tedavisinde geliştirilmiş kanıta dayalı bir terapi yaklaşımıdır. DDT, duygusal, davranışsal, bilişsel, ve kişilerarası regülasyon sorunlarının karakterize ettiği Borderline kişilik bozukluğu tedavisinde gündeme gelmiştir. Yaygın duygu regülasyonu sorunları olan bireylerin, etkisiz ve zararlı davranışlar (kronik intihar düşüncesi, intihar dışında kendine zarar, kesme, yakma) yeme sorunları ve madde kullanımı duygudurumlarını düzenlemek için bir yol olarak kullandıkları görülmektedir. DDT, zararlı davranışları engelleyip danışanlara daha etkili başa çıkma stratejileri öğreterek bu ve benzer yaygın regülasyon sorunlarını çözmeyi amaçlamaktadır.

DDT’nin özünde ‘kabul ve değişim sratejileri’nin ustalıklı bir şekilde birleştirilerek kullanılması yatmaktadır. Kabule dayalı stratejilerde Zen prensipleri temel alınmıştır. Zen prensiplerine göre, danışanların kendi davranışlarını, duygu ve düşüncelerini ve çevrelerinde olanları yargılamayan bir tarzda ve değiştirmeye çalışmadan gözlemlemeleri ve tanımlamaları istenir. Değişim stratejileri başlığı altında ise maruz bırakma, edimsel yönetim, sorun çözme, bilişsel yeniden yapılandırma gibi bilişsel-davranış prensiplerini sayabiliriz. DDT terapistleri bu stratejileri hedef davranış hiyerarşisi ve vaka formülasyonunu temel alarak uygulamaktadır. Bu farklı stratejilerin beraber kullanımı ciddi duygu regülasyonu sorunu olan bireylerde özellikle önemlidir. Çünkü bu bireyler kendilerine dayatılan ve kabul içermeyen değişme taleplerini yaşadıkları zorlukları boşa sayan bir yaklaşım olarak görebilir ya da değişim içermeyen kabul yaklaşımlarını amaçlarına ulaşma konusunda yetersiz sayabilir.

DDT, ‘Borderline Kişilik Bozukluğu’nun tedavisiyle ortaya çıkmış olsa da daha genel ve yaygın psikolojik sorunlarda kullanımı kanıta dayalı birçok araştırma tarafından desteklenmektedir. Araştırmalar Borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin yaklaşık 4 psikolojik tanıya daha sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Borderline kişilik bozukluğu tedavisinde etkin olan DDT yaklaşımı, intihar eğilimi, depresyon ve travma semptomları gibi sorunların çözümünde de etkilidir. Son yıllarda DDT, Borderline kişilik bozukluğu yanında diğer yaygın duygu regülasyonu sorunlarının çözümünde sıklıkla kullanılmıştır. Örneğin, yoğun olumsuz duygulanımı modüle etmede işlevsiz başa çıkma yöntemlerinin kullanıldığı yeme bozukluğu, madde kullanımı ve travma gibi psikolojik bozukluklarda da DDT adapte edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

DDT çok-modlu, kapsamlı ve esnek bir tedavi yöntemi olarak yetişkin ve ergenlerde tanı-ötesi (transdiagnostic) bir şekilde, duygu regülasyonu sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. ‘Standart DDT’ haftalık bireysel terapi, ihtiyaç duyulduğunda kullanılan seanslar arası telefon koçluğu, haftalık grup beceri eğitimi ve takım süpervizyon toplantısından oluşan prensibe dayalı bir psikoterapi yaklaşımıdır. DDT, protokolleri olan ama protokole değil, prensibe dayalı bir terapi yaklaşımıdır.

Temel Davranış Hedefleri

Diyalektik Davranış Terapisinde değiştirilmesi amaçlanan en önemli davranış hedefleri.

DDT’nin amacı danışanların ‘yaşamaya değer bir hayat’ inşa etmeleri ise, bu nihai amaca ulaşmak için sorunlu davranışlara 4 aşamada müdahale edilir.

1.Aşama: Yaşamı tehdit eden davranışları azaltmak (intiharla ilişkili davranışlar, parasuisid davranışlar): Bu aşamada doğrudan yaşamı tehdit eden ve etme potansiyeli bulunan davranışlar hedef alınır.

2.Aşama: Terapiyi engelleyen davranışları azaltmak: Bu aşamada hem terapistin hem de danışanın terapi etkinliğini azaltan ve riske atan davranışları hedef alınır ve azaltılır. Örnek olarak, terapiye geç kalma, devamsızlık, terapiye madde etkisi altında gelme, vb. gösterilebilir.

3.Aşama: Yaşam kalitesini engelleyen davranışları azaltmak: Bu aşamada danışanın yaşam kalitesini azaltan madde kullanımı, yeme sorunları, işsizlik gibi genel yaşamında ve gündelik hayatında sorun oluşturan durum ve davranışlar hedef alınır.

4.Aşama: Davranış becerilerini arttırmak: Bireysel terapi seansları arasında geçen bir hafta boyunca hedef davranışlardan hangilerinin yapıldığını izlemek amacıyla DDT Günlük Kartı kullanılır.

Diyalektik Davranış Terapisi Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılmaktadır.

Bireysel DDT seansında terapist yukarıdaki davranış hedefleri hiyerarşisini kullanır.

İlk olarak borderline kişilik bozukluğu ve intihar davranışının tedavisinde uygulanan DDT bugüne gelindiğinde birçok diğer psikolojik bozukluğun tedavisinde etkililiği gösterildi.

Depresyon, uyuşturucu, alkol sorunları, vuruk sonrası stres bozukluğu, travmatik beyin yaralanmaları, ruh hali bozuklukları, sınırda kişilik bozukluğu, duygu durum bozukluklarının, intihar düşüncesinin tedavisi, kendine zarar verme, madde kullanımı, kronik ağrı, endişe ve depresyon, travma tik stres bozukluğu sonrası, sosyal endişeler, kısa süreli veya kronik stres, kas gerginliği ve eklem ağrısı, yorgunluk, enerji seviyelerini artırma, gerginlik baş ağrıları, yeme bozuklukları, duygusal beslenme, düşük benlik saygısı, duygusal sorunlar, atletik performans, odaklanma sorunları, koordinasyon sorunları, uyku problemi, ve diğer duygu sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Diyalektik Davranış Terapideki Terapistler

Terapi