Kum Terapi

Kum Terapisi Nedir?

Kum terapisi, bir kişinin içsel düşüncelerini, mücadelelerini ve kaygılarını yansıtan minyatür dünyaları, sahneleri oluşturmak için bir kum kutusunu, oyuncak figürleri ve bazen suyu kullanan, sözsüz, tedavi edici bir müdahaledir. Kum terapisi; oyun terapisi, konuşma terapisi ile birlikte, kum ve rakamları iletişim aracı olarak kullanarak uygulanmaktadır.

Kum terapisi tedavisi genellikle bir tür travma, ihmal veya istismara maruz kalmış kişilerde kullanılır. Her ne kadar kum terapisi, içsel duygularını sık sık ifade edemeyen küçük çocuklarla çalışmak için daha çok uygun olsa da, kendilerini ifade etmekte zorluk çeken bazı gençler ve yetişkinler için de yararlı olan bir tekniktir.

Kum terapisi, kum tepsileri olarak adlandırılan kutu benzeri kaplarda kum, minyatür oyuncaklar ve nesnelerin kullanıldığı kişilerin yaşamlarındaki gerçek deneyim ve kişilik özelliklerini yansıtan bir oyun dünyası kurgulamasına yardımcı olur. Kum terapisi tamamlandıktan sonra terapist uygulayıcı kişi ile birlikte; kişinin oyuncak ya da nesne seçeneklerini, kumdaki düzenleme şeklini, sembolik veya metaforik anlamlarını analiz eder ve tartışır. Tartışma üzerine, kişi sıklıkla kumda yarattıkları dünyada değişiklik yapmayı seçer. Kum terapisi tedavisi tek bir seanstan oluşabilir veya birkaç yıl sürebilir.

Kum Terapi Süreci Nasıl İşler?

Kum terapisinde yönlendirici ve yönlendirici olmayan iki çeşit süreç bulunmaktadır. Yönlendirici olmayan süreç, genellikle özgür ve spontan kum oyunu anlamına gelir. Yani danışan yönerge ya da müdahale olmaksızın kendi istediği oyunu kurabilir. Yönlendirici süreçte ise danışman bir konu ile ilgili danışandan kendi hayatını temsil eden bir kum tablosu oluşturmasını ister. Genellikle terapi süreçlerinde bu iki süreç birleştirilerek uygulanır. Daha açıklayıcı olmak gerekirse terapinin ilk aşamalarında daha çok yönlendirici olmayan süreç uygulanırken daha sonraki aşamalarda yönlendirici kum terapisi uygulanmaktadır.

Kum terapisinde kum, su, yüzlerce minyatür oyuncak ve kum tepsisi gibi materyaller kullanılır. Danışana iki adet kum tepsisi sunulur; biri ıslak kum biri kuru kum olan. Danışan istediği materyalleri kullanarak kendi kum tablosunu oluşturur. Farklı alanlarda farklı simgeleri ve temsilleri bulunan minyatürler kullanılır. Danışan bu minyatürler aracılığıyla kumun üzerinde; çatışmalarını, bilinçdışı süreçlerini yansıtır. Danışanın aktif bilinci ile bilinç dışı arasında bu terapi sayesinde bir köprü oluşturur ve danışanın problemlerini iyileştirmek hedeflenir.

Kum Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Kum terapisinin en önemli faydalarından biri söze dökülemeyen duygusal sorunların ifade edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda sözel ifadeyi kullanamayan veya sözlü anlatım isteği olmayan danışanların problemini ifade etmesine yardımcı olan bir araçtır.

Kum terapisi, kendi kendine bir yönlendirme süreci sağladığından bireyin kendini olduğu gibi yansıtmasına olanak verir. Kum terapisi aracılığıyla çocuklar ve aileler tüm kişiliklerini ifade edebilme yeteneğine sahip olabilirler.

Kum terapisi, danışanlar için gerekli terapötik mesafenin oluşmasını sağlar. Bu oluşturulan mesafe, duygusal boşalmanın meydana gelmesi için danışana güvenli bir alan sunar.

Kum terapisi; danışanın veya danışan gruplarının kontrol hissetmelerini sağlar. Kişisel kontrolü elde etmek isteyen danışanlar için bu terapi, sınırları oluşturmakla birlikte danışanın bunu yapmasına olanak verir.

Ayrıca kum terapisi aracılığıyla aktarımla ilgili yaşanan zorlukların üzerine etkili bir biçimde gitme olanağı tanır. Lowenfeld; kum terapisinde, danışan ve terapist arasında yaşanan aktarımdan ziyade danışanla kum tepsisi üzerinde yaşanan bir aktarım olduğunu ileri sürmüştür.

Kum terapisi sayesinde daha derin konulara daha kapsamlı ve daha hızlı bir biçimde ulaşmak mümkün hale gelir.

Kum Terapisi Hangi Durumlarda Yarar Sağlar?

Söze dökülemeyen duyusal sorunların ifade edilememesi

Fiziksel ve duysusal şiddet

Dikkat dağınıklığı ve davranış bozukluğu

Ebeveynlerin boşanma durumu sonrası adaptasyon süreci

Konuşma ve dil bozukluğu

Tırnak yeme,parmak emme

Gelişmemiş motor becerilerinde

Okul öncesi adaptasyon sorununda

Aile içi yaşanan şiddet durumlarında

Kum Terapideki Terapistler

Terapi