İmge Terapi

İmge Terapi Nedir?

Bilinç altı ve bilinç dışını ya da imge terapide kullanılan adıyla içsel zihin okuma tekniğidir. İmge Terapi köklerini Jung’ın Analitik Psikoloji yaklaşımından, Freud’un dinamik kuramından, Ericson’un hipnoterapi anlayışından ve Leuner’in katatimi tekniğinden oluşturulan sorgulayıcı sentez terapi yöntemidir.

İmge terapide terapist kişinin ruhsal gerçekliğini anlamak için uyguladığı psikoterapi tekniğidir.

Gevşeme durumunda bilinçdışı zihne gönderilen uyaranlara bir yanıt olarak bilince çıkarılan imgeler sayesinde insanın kendi içsel gerçeğine yolculuk sürecidir. Sorunların kaynağına ve çözümüne ulaşılmasını sağlayan içsel bir yolculuktur.

İmge terapiye göre içsel zihin ifadesi önemlidir. Çünkü sorunların kaynağı da çözümü de oradadır. Psikolojik sorunlar da veya hastalıklara da kalıcı çözümler bulunabilmesi için kök nedenler analiz edilmelidir. İmgeler zihinde canlandırılan görsel olan her şey olarak tanımlanabilir. Bu görseller; sembol, simge, fotoğraf karesi, soyut resimler, sahne canlandırma vb. şekillerde ifade edilebilir. Herhangi bir nesne hayal etmekten olaylardan hikayelere kadar geniş kapsamlıdır.

Canlandırılan imge analiziyle çözüm yolu düşünülmektedir. İçsel zihinde oluşan imgeler belirlemektedir bunu. İmgelemler terapinin dili olmaktadır. İmge Terapi imgelemi kullanarak içsel zihinle iletişimi sağlar.

İmge Terapinin en temel amacı danışanların bilinçli zihniyle içsel zihni arasında uyumsuzluğu gidermektir.

Bilinçaltına odaklanması nedeniyle diğer yöntemlerden ayrılır. Aynı zamanda imgelerin birer işaret olarak değerlendirilmesi ve terapi sürecinde olumlu şekilde kullanılmasıyla kişiye fayda sağlamak amaçlanır.

İmge terapi zihni güçlendirerek kişinin amaçlarına ulaşmasında etkili olmalıdır. Bilinçli zihnin ve içsel zihnin karşılaşması iletişim halinde olması beynin kapasitesine artmasına ve kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Terapi sonucunda duygu ve düşüncelerine denge gelir.

Ruhsal dünyasında ve bilişsel fonksiyonlarında artış sağlar.

İmge Terapi Kullanım Alanları

Kaygı bozuklukları

Travmalar

Depresyon

Stresle baş etme

Takıntılar

Fobiler

Sigara bırakma

Kişilik bozuklukları

Ruhsal bozukluklar

Yas süreci

Tekrar eden döngüler

Performans arttırmak

Anksiyete

İmge Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi