Gottman Çift Terapi

Gottman Çift Terapisi Nedir?

Gottman Çift Terapisi, çiftlere ilişkideki arkadaşlığı ve yakınlığı derinleştirmede gerekli olan özgün becerileri öğretmeyi hedef almaktadır. Çatışmaların üretken biçimde yönetilmesini sağlamak için, “çözülebilir sorunları” ele almak ve “çıkmaza girmiş” (veya daimi) konular hakkında diyalog oluşturmak için yöntemler sunmaktadır.

Terapi Konuları

İlişkide adaptasyon sorunları

İlişki içerisindeki Çatışmalar

İletişim problemleri

Güven problemi

Boşanma veya ayrılık

Evlilik öncesinde yaşanan kaygı ve endişeler

Doğum sonrası adaptasyon sorunları

Aldatma

Çocuk sahibi olma kararı

Mutsuz evlilikler

Kavgalar, kıskançlıklar, geçimsizlikler

Maddi problemler

Yakınlık Problemleri

Gottman Çift Terapisi İle;

Her bir partner ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini çift terapisti ile paylaşır.

İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır.

Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir.

İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.

İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir.

Çift terapistinin desteği ve koçluğu ile ilişkide olması gereken İletişim becerileri edinilir.

Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.

Çift terapisi odaklandığı ilişki becerilerinin yanı sıra, partnerlerin birbiri ile derinden bir bağ kurmalarını sağlayacak olan ilişki dinamiklerini ortaya çıkarmalarını sağlar.

Gottman Çift Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi