Kemo Terapi

Kemo Terapi Nedir?

Kemoterapi, kelime anlamı olarak “ilaçla tedavi” anlamına gelmekle birlikte, daha çok kanser hücrelerini etkileyen kanser ilaçları (anti-kanser ilaçları olarak da adlandırılmaktadır) kullanılarak yapılan tedavi için kullanılan terimdir. Kemoterapi kanser tedavisinde tek başına kullanılabileceği gibi, diğer tedavi yöntemlerini tamamlayıcı bir etki oluşturmak amacı ile de kullanılabilir.

Kanserin türüne göre kemoterapinin farklı amaçları olabilir;

Kanseri tedavi etmek,

Kanseri kontrol altına almak (kanserin yayılımını önlemek ve büyümesini yavaşlatmak),

Kanserin yol açtığı semptomları ortadan kaldırmak (ağrı ve benzeri belirtileri ortadan kaldırmak ya da hafifletmek)

Kemo Terapi Uygulamasında Amaç Nedir?

Tümörün cinsine ve hastanın özelliklerine göre değişik nedenlerle kemoterapi uygulanabilir.

Tümörü tamamen yok etmek ve hastayı iyileştirmek için

Tümörün yayılmasını engellemek için

Tümörün büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak için

Tümörün sebep olduğu belirtileri yok etmek için

Etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirtilerini düzelterek hasta için daha rahat bir yaşam sağlayabilir.

Bazı tümörlerde tek tedavi yöntemi kemoterapidir. Diğerlerinde ise kemoterapi diğer tedavilerle (cerrahi ve radyoterapi) peş peşe veya eş zamanlı olarak uygulanır.

Kemo Terapi Nasıl Uygulanır?

Kemoterapi sıklıkla damar yoluyla alınır. Bunun dışında ağız yoluyla ve nadiren kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanan kemoterapiler de vardır. Hastalığın durumu ve bulunduğu yere göre bazen karın boşluğuna, akciğer zarı içine ve mesane içine de uygulanabilir.

Kas içi ya da deri altına enjeksiyon: İlaçlar bu yolla doğrudan kalça, uyluk veya koldan kas içine veya kol, bacak veya karın yağ dokusundan cilt altına verilir.

İntraarteriyel enjeksiyon: İlaçlar doğrudan kanseri besleyen atardamara verilir. Uygulama iğne, ya da yumuşak ince bir kateter yoluyla yapılır.

İntraperitoneal: Kemoterapi İlaçları, karaciğer, bağırsaklar, mide ve yumurtalıklar gibi organları içeren periton boşluğuna verilir. Ameliyat sırasında ya da doktor tarafından karına yerleştirilen özel bir tüp yoluyla verilebilir.

İntravenöz enjeksiyon: Kemoterapi doğrudan toplardamar içine verilir.

Topikal: İlaçlar krem ​​şeklinde cilde sürülür.

Oral: İlaçlar hap veya sıvı formunda ağızdan alınır.

Kemo Terapideki Terapistler

Terapi