İmago Terapisi

İmago Terapisi Nedir?

İmago terapisi, insanların geçmişleri ve ebeveynleriyle ilgili ya da çocukluk dönemlerinde onlara kim yol gösterici olduysa, onunla ilgili iyileştirmek istenilenleri kendi ilişkilerinde imgelediklerini belirtmektedir. Bu imgeleme aracılığıyla ilişkilerde çıkan sorunların aslında o anda olanlar ile değil, geçmişte yaşanılanlardan kaynaklandığı fark edilir. İmago ilişki terapisi de çiftlerin kendi geçmişini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır.

İmago, psikoloji kavramı olarak (psikanalizde kullanılır) belli bir kişiye ait bilinçsiz olarak geliştirilen, bilinçsiz kalan ve belli özelliklerle donatılan bir içsel tablodur. Kişinin çocukluk çağında sevip bağlandığı bir kimse (çok kere anne veya baba)’nin daha sonra da hafızasında örnek bir tip olarak yaşayan hayali olarak da tanımlanır ve İki önemli türü vardır:

Erken çocukluk döneminde anneye karşı oluşturulan tablo ve erken çocukluk döneminde babaya karşı oluşturulan tablodur.

Bu tablolar özellikle nevrozlular tarafından dışa yansıtılarak başka kişilere mal edilir, dolayısıyla bireyin çevreyle ilişkisinde önemli rol oynarlar.

Terapi tekniği olarak ise Imago, 1980’lerden kalma bir psikoloji tekniğidir. Imago tekniği, dünyada binlerce çifti olumlu olarak etkilemiş, ilişki ve çift terapisinin son derece etkili bir şeklidir. Çiftlerin birbirlerine duygularını yansıttığı, bir çeşit çift terapisidir.

İmago çift terapisinde en çok bilinen tekniklerin başında gelir. Bireylerin birbirlerine duygu, düşünce ve isteklerini korkmadan ve sakin bir şekilde anlatabilecekleri çift taraflı bir iletişim tekniğidir. Çiftler sırasıyla alıcı ve gönderen rolüne girerler ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı öğrenirler.

Çift diyaloğunun üç aşaması vardır: yansıtma, onaylama ve empati. Bu yöntemlerini uygulayan çiftler, kendilerini ifade etme, konuşma içeriğini ve anlamını yorumlama ile iletişime açıklık getirme konusunda pratik yapmaktadırlar.

İmago İlişki Terapi Süreci Beş Basamaktan Oluşur:

İlişkinin geleceğini yeniden çizme: Çiftler geçmişte ve şu an yaşadıkları hayal kırıklıklarını bir kenara bırakırlar. İlişkilerinin gelecekte sahip olmak istedikleri özelliklerini listelerler.

Yeniden imgeleme: Bu aşamada çiftler ebeveynlerinin olumlu ve olumsuz özelliklerine sahip bireyleri bilinçsiz bir şekilde eş olarak seçme eğiliminde olduklarını fark ederler. Birbirleriyle empati kurarak düşmanca duygularını geride bırakırlar.

İlişkiyi yeniden yapılandırma: Çiftler ilişkideki problemlerini çözebilmek için birbirlerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaktadırlar. Bu aşamada ilişkideki savunmalar, kavgalar ve yakınmalar bir kenara bırakılır.

Öfkeyi çözme: Bireyler hissettikleri öfkenin çocukluk yaraları ve hayal kırıklıklarından kaynaklandığını anlamaktadırlar. Bu aşamada öfkeyi güvenli bir ortamda uygun bir şekilde ifade etmeyi öğrenmektedirler.

Yeniden romantikleşme: Son aşamada çiftlerin birbirleri tarafından sevildiklerini ve önemsendiklerini hissetmeleri için sürpriz listesi, ilgi gösterme davranışları, eğlence listesi oluşturma gibi teknikler kullanılarak romantikleşme süreci başlatılmaktadır.

İmago İlişki Terapisinin Faydaları Nelerdir?

İletişim sorunlarını çözmek

Sağlıklı bağlantı kurmayı öğrenmek

Çatışma ya da anlaşmazlıklarda çözüm sağlamak

Geleceğe dair planlamalar yapmaya ilişkin sorunlar

Bir ilişkideki samimiyet eksikliği

Çatışmayı kullanmayı öğrenmek

Çiftin nasıl sağlıklı iletişim kuracağınızı öğrenmesi

Bağlanma şeklini fark etmek

Kısır döngü haline gelen anlaşmazlıklarda çözüm sağlamak

Aldatma problemlerinin çalışılması

Güven problemlerinin çalışılması

Geleceğe dair planlama yapmaya ilişkin sorunların çalışılması

Partnerimizi neden ve nasıl seçtiğimizi fark etmek.

İmago Terapisideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi