Bibliyo Terapi

Bibliyoterapi Nedir?

Bibliyo terapi amacı kitaplar yardımıyla kişiye kendini tanıtmak, sorunlarını görmesini sağlamak ve bu sorunları çözümlemesine yardımcı olmak. Kitap sayesinde okuyucunun kişiliği ile arasında ilişki kuruluyor ve içinde bulunduğu durumun farkına varması sağlanıyor.

Bibliyoterapi, genelde psikolojik danışmanların kullandığı disiplinler arası terapi yöntemlerinden biri. Danışmanlar kişinin sorununa dayalı olarak ihtiyacı olan şeyi belirleyip, onları sağlıklı hayatlarına kavuşturabilmek için kitaplardan yararlanıyorlar. İnsanların kaygılarını, öfkelerini, sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri kitaplar yoluyla keşfetmelerine yardımcı oluyorlar; bir kitap reçetesi veriyorlar.

Bibliyoterapi, ciddi sorunlar söz konusu olduğunda bu konuda eğitim almış kişiler ya da psikolojik danışmanlar tarafından uygulanıyor. Günlük sorunların çözümü için ise uzmanlar ya da eğitimciler tarafından uygulanabiliyor. Terapiyi uygulayan danışman ya da uzman aslında sadece kitapla kişiyi buluşturan bir aracı rolü üstleniyor. Bibliyoterapide asıl terapist kitaplar oluyor. Bu yöntemle kişi kendi sorunlarını kendisi tanımlıyor ve çözüme ulaştırıyor. Psikolojik danışmanlar kişiye direkt olarak sorunu ve çözümünü anlatmıyor. Onun kendisinin sorunu bulmasını ve çözüm üretmesini sağlıyor.

Bibliyoterapi Nasıl Uygulanır?

Bibliyoterapi, ciddi sorunların çözümü için kliniklerde uygulanırken öncelikle danışanın sorunu tespit edilir. Daha sonra psikolojik danışman tarafından, içeriği, karakteri ve olayları kişinin yaşamı ile kesişen bir kitap belirlenir. Kişinin ilgisini çekebilmek için bu kitapların özeti ya da önemli bir parçası danışan ile paylaşılır ve kitabı okuması istenir. Kişi kitabı okuduktan sonra kendi hayatı ile karşılaştırır. Böylece kendi hayatıyla örtüşen taraflarında, hikayedeki karakterin hareketlerini örnek alabilir ya da hikayeden yola çıkarak ne tür farklı davranışlar sergileyebileceğini düşünebilir. Burada terapiden alınan verim, kişinin okuma isteği ile doğru orantılıdır. İyi bir sonuç alındığında kişi kendi sorunlarını okuduğu kitap vasıtası ile tanımlayabilir ve çözümleyebilir hale gelir.

Bibliyoterapinin profesyonel uygulamaları 3 evreden oluşur:

1- Özdeşleşme ve Yansıtma: Kişinin elindeki kitapla ya da öyküyle kendini bağdaştırması ve kendini onun içerisinde görmesi.

2- Arınma (Katarsis): Kişinin kitaptaki olayları kendi başına geliyormuş gibi düşünmesi ve duygularından kurtulması.

3- İçgörü ve Bütünleşme: Sorunlarına danışman rehberliğinde kendi çözümlerini bulması ve uygulaması.

Bibliyoterapinin Faydaları

Bibliyoterapi sayesinde gençler ve çocuklar erken yaşta edebiyattan zevk alabilme, kitapları edebi değerlerine göre seçebilme yetisi ve okuma alışkanlığı kazanır.

Kişi, yaşadığı sorunun sadece kendisinin değil birçok kişinin başına geldiğini fark eder ve sorununun birden fazla çözümü olduğunu görür.

Kişi, karşılaştığı sorunları özgür iradesi ile tartışabilir ve çözebilir hale gelir.

Bibliyoterapi kişiye problem çözme gücü ve olumlu davranış değişiklikleri kazandırır.

Kitaplar bireyin kişilik gelişimine yardımcı olur ve kişinin kendini kabul etmesini sağlar.

İnsana yönelebileceği farklı ilgi alanları oluşturur.

Kişinin çevresini ve kendisini daha iyi analiz edip kendini geliştirmesine yardımcı olur.

Bibliyo Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi