Merhamet Odaklı Terapi

Merhamet Odaklı Terapi Nedir?

Merhamet Odaklı Terapi, kişilerin kendilerine, başkalarına ve yaşama daha merhametli bir şekilde yaklaşmalarını teşvik eden bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, merhamet kavramını merkezine alan ve bireylerin duygusal iyilik hallerini geliştirmeye odaklanan bir yaklaşımdır.

Merhamet Odaklı Terapi, psikoterapi alanında geliştirilen bir model olan Bütünleşik Bilişsel Davranışçı Terapi (İntegrated Cognitive-Behavioral Therapy, ICBT) içerisinde yer almaktadır. Terapi sürecinde, bireylerin kendilerine karşı daha anlayışlı, şefkatli ve merhametli olmalarını desteklemek hedeflenir. Bu, kendi içsel eleştirel seslerini hafifletme, kendine karşı daha kabul edici bir tutum geliştirme ve kendini sevgiyle besleme becerilerini geliştirme üzerine odaklanır.

Merhamet Odaklı Terapi aynı zamanda başkalarına karşı da daha merhametli bir tutum geliştirilmesini teşvik eder. Bireylerin başkalarına karşı daha anlayışlı, empatik ve şefkatli olmalarını sağlamaya çalışır. İlişkilerde daha sağlıklı sınırlar oluşturma, empati geliştirme ve diğer insanlara yardım etme yeteneklerini artırma da terapinin hedefleri arasındadır.

Merhamet Odaklı Terapi (CFT), evrimsel psikoloji, bilişsel-davranışçı terapi, Budist psikoloji, sosyal psikoloji ve sinirbilimden gelen önermeleri bütünleştiren bir psikoterapötik sistemdir.

Bu sistem üzerine bir kılavuz yazan Gilbert için, merhamet temelli zihinsel eğitim alabilmek çok önemlidir, böylece hepimiz şefkat ve öz-şefkatle huzur, dinginlik, güvenlik ve içsel sıcaklık geliştirebiliriz.

Merhamet Odaklı Terapi ayrıca duyguların düzenlenmesinin önemli olduğu gerçeğinin bir parçası, yani dürtü sistemi, tehditler, kendini koruma ve diğerleri. Bu nedenle, arıtma sistemleri bu amaca ulaşmayı amaçlamaktadır.

Başka bir deyişle, düşünme, duygular ve davranış arasında bir denge olmalı ve bu dengeyi sağlamak için merhamet merkezli terapi çalışmaları yapılmalıdır.

Merhamet Merkezli Terapi İle Hangi Sorunlar Tedavi Edilebilir?

Bu terapi yaklaşımı, kişinin yaşama karşı daha pozitif bir tutum geliştirmesine, kendini ve diğerlerini daha derinlemesine anlamasına ve duygusal refahını artırmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bireylerin yaşadıkları zorluklarla başa çıkarken içsel güç ve dayanıklılığı artırmayı hedefler.

Merhamet Odaklı Terapi, psikolojik rahatsızlıkların tedavisi, stres yönetimi, ilişki sorunları, özsaygı ve kendine değer gibi birçok alanda uygulanabilir. Bir terapist eşliğinde bireysel veya grup terapisi şeklinde gerçekleştirilebilir.

Bu terapi yaklaşımı, bireyin içsel dünyasında olumlu bir değişim sağlamayı hedefleyen bir model olarak öne çıkar ve bireyin kendisine, başkalarına ve dünyaya daha merhametli bir şekilde yaklaşmasını teşvik eder.

Izdırap, tekrarlayan olumsuz düşünceler, otomatik saldırılar, kaygı, depresyon, öz eleştiri, yeme bozuklukları, öfke, psikoz ve fiziksel kendine zarar verme gibi durumlarda Merhamet Merkezli Terapi kullanılmaktadır.

Merhamet Odaklı Terapideki Terapistler

Terapi