İlişkisel Terapi

İlişkisel Terapi Nedir?

İlişkisel Terapi diğer insanlarla olan karşılıklı olarak tatmin edici ilişkilerin duygusal iyilik için gerekli olduğu fikrine dayanan bir terapötik yaklaşımdır. Bu tür bir psikoterapi , ırk , sınıf, kültür ve toplumsal cinsiyet gibi toplumsal faktörleri hesaba katar ve bu faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan güç mücadelelerini ve diğer sorunları inceler ve aynı zamanda bir kişinin ilişkileriyle nasıl ilişkilendiğini inceler.

İlişkisel Terapi, dünyada birçok klinisyenin ve ruh sağlığı uzmanının kullandığı terapi çeşitlerinden birisidir. Geleneksel psikoterapi yaklaşımlarından farklı olarak odağını tamamen örgütlü dürtülere veya kişinin karakterine vermez, bunun yerine kişinin diğerleriyle olan bağlılığını inceler. Kişilerin yaşadığı kişiler arası sorunları ve çatışmaları terapide çözmeyi hedefler.

İlişkisel Terapinin Temel İlkelerinden Bazıları Şunlardır:

Duygusal yönden sağlıklı bir insan olabilmek için, kişinin çevresindekilerle devam eden tatmin edici ve doyurucu ilişkilere sahip olması gerekir.

Stres ve duygusal karışıklıklar genelde geçmişteki ilişkisel deneyimlerin ve kişinin bugün kendisini ifadede yaşadığı kısıtlılıkların bir sonucu olarak meydana gelir.

İlişkisel psikoterapi yürüten bir psikoterapist, terapi ortamında empati ve dikkatli dinlemeye yönelik bir iletişim kurar, böylelikle kişinin yaşadığı deneyimlere hem ilişkisel hem de sosyal yönden yol gösterici olur.

Hem terapist hem de danışan ortaklaşa, güvene dayalı ve açık bir ilişkinin hakim olduğu bir biçimde çalışırlar. Bu deneyim kişiye dışarıdaki hayatında uygulamaya geçmeden önce öğrendikleri için bir deneme alanı yaratmış olur.

İlişkisel psikoterapinin hedeflerinden birisi, kişiye iletişim ve etkileşim becerilerini kazandırmaktır. Böylelikle kişi yeni ilişkiler kurabilmek veya eski ilişkilerini güçlendirebilmek adına daha yaratıcı ve üretken olabilecektir. Ayrıca kişinin ilişkisel anlamda deneyimlediği geçmişteki travmalar ve bugünkü ilişkisel travmalar ele alınarak, kişinin bu tür sıkıntıları nasıl aşabileceği de danışana gösterilir.

İlişkisel Terapi Ne Tür Sorunlara Yardımcı Olabilir?

Bu terapi yaklaşımı psikolojik, duygusal ya da ilişkisel stres yaşayan ve bu konularda devam eden sıkıntısı olan kişilere uygulanabilir.

Kaygı

Vücut Dismorfisi

Depresyon

Stres

İlişki Sorunları

Yalnızlık

Kendine Güvensiz

Yeme Bozuklukları

Sosyal Anksiyete

Güven Sorunları

İşyeri Sorunları 

İlişkisel Terapideki Terapistler