Transpersonal Terapi

Transpersonal Terapi

Transpersonal psikolojinin temel uygulama alanlarından birisi de transpersonal olarak yönlendirilen terapi ve gelişim çalışmasıdır. Klasik terapi ve danışmanlık  kişilik öncesi ve kişilik seviyelerindeki kendine güven, ilişkiler, duygusal meseleler ve zihinsel sorunlar gibi konularla ilgilenmektedir.  Transpersonal terapi  ise kişiliğin dönüşüm ve transpersonel seviyelere doğru gelişimini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Pek çok varsayım ve kabul bir transpersonal gelişim ve terapi için ortaktır. Burada deneyimlerin aşkın seviyelerinin gerçekliği ve bunların insanın gelişimi için değeri söz konusudur.

Michael Washburn (1988), gelişimin transpersonal seviyesini kişiliğin dinamik zemini ile yeniden bağlantı kurması olarak açıklıyor.

Ken Wilber (1980,1995) ise bunu, içe dönüş olarak ifade ediyor. Diğer bir deyişle, amaç şuurlu farkındalığı arttırmak ve aydınlanmaya doğru yol almaktır.

Bu konu ile ilgili daha ileri bir kabul ise insanda zaten bütünselliğe doğru doğal bir hareketin olduğudur. İnsanın içinde sağlıklı olmak, öğrenmek ve benliğin tüm parçalarını bir araya getirmeyi istemek yönünde içsel bir eğilim vardır.

Terapistin amacı engelleri ve saplantıları ortadan kaldırmaktır ki kişi böylece daha büyük farkındalıklara ve özgürlüğe doğru yol alabilsin.

Transpersonal terapide spekturumun tüm seviyeleri, yani egosal, varoluşsal ve transpersonal seviyeleri ele alınmalıdır. Kişiliğin ego seviyesi ilişkileri, günlük hayatı, çalışma hayatını, umutları, korkuları, bireysel kimliği kapsar. Varoluşsal seviye yaptığımız seçimlerin değerlerini, diğerleri ile olan bağlantılarımızı ve anlam, amaç ve özgünlük ile ilgili önemli meseleleri ön plana çıkarır. Transpersonal seviyeler ise danışanı Yüksek ve Eşsiz Benliği ile özdeşleşmeye, başkalarına sevgi ile hizmet etmeye, kişiler arası bağlantıları daha derin seviyelerde deneyimlemeye ve daha geniş farkındalığa ve sezgiye taşır.

Önemli bir kabul vardır ki o da insanların hayatlarında günlük uğraşlarından daha derinlere giden amaçları ve değerleri vardır.

Psikoterapide Transpersonal

Kognitif (bilişsel) psikoloji inançlarla çalışmaz. Rasyonel zeminlidir. Fakat rasyonel olmayan pek çok deneyim de vardır. Non-rasyonel deneyimler her zaman prerasyonel değildir fakat transrasyonel olabilirler. Bazıları oldukça regresiftir. Bazıları tamamen rasyonel değildir ve bunlar kişiler için çok belirgindir ve bu önemlidir ve egonun hizmetinde olabilir ya da olmayabilir. Fakat sadece bu sınırlarda olma zorunluluğu yoktur.  Egonun sınırları ile arkadaş olunabilir. Ego organize edici bir prensiptir. Çalışma alanında rüyaları araştırmak, kendi dünyamızın ve inançlarımızın deneyimimizi nasıl etkilediğini araştırmak TP’nin alanına girer. Yoğun transpersonal deneyim yaşayan insanlar hayata ve günlük realiteye daha kolay entegre olurlar. Öncelikle rüyalarla çalışmak çok önemlidir. Çünkü farklı bir şuur halinin araştırılmasıdır. Kişinin kendini keşfetmesini sağlar.

İçerik konusuna gelince, pek çok transpersonal deneyim terapinin konusu olabilir. Terapist bu gelişim süreçlerinde destek ve rehberlik sağlar. Merhamet, gerçek, doğru, egosal kimliğin sınırlanmasında zayıflık ile ilgili çıkmazlar ve aşkınlık korkusu terapide ortaya çıkabilir. Kişi sınırlı modellemelerin dışına çıktıkça duyular dışı algılamalar, vizyonlar, kanallaşma, geçmiş yaşam anıları, algısal değişiklikler, süptil beden enerjileri, beden dışı deneyimler, eşzamanlılıklar ve mitolojik yansımalar gibi deneyimler yaşayabilir.

Transpersonal terapist bu deneyimleri ne fantezi ya da patoloji olarak görüp reddeder, ne de bunları aydınlanmanın birer işareti olarak görür. Terapist için bu deneyimler kişinin gelişimine katkıda bulunan potansiyellerdir.

Transpersonal terapist transpersonal uygulamalardan gelen pek çok terapötik süreçlerden faydalanabilir. Bunlardan en çok bilineni belki de imgeleme ve vizualizasyondur. Terapist rüyalardan, günlüklerden faydalanabilir ya da meditasyon önerebilir. Danışandan bir duygusunu ya da deneyimini çizmesinin ya da şekillendirmesinin (heykelleştirmesi) istenmesi onun kendisini egoyu ve dilsel sınırlamaları atlayarak sözsüz bir tavırla çok güçlü bir biçimde ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Eğer terapistin kendisi de kişisel olarak bu transpersonal alemleri araştırıp deneyimlemişse, bu gelişim seviyelerindeki çalışmalarında daha başarılı olur. 

Transpersonal Terapideki Terapistler

Terapi