Bağımlılık Terapi

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık; kişinin kullandığı bir madde, alkol, nesne veya yaptığı bir davranış (eylem) üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her davranış bağımlılık oluşturma riski taşır. Kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabilir. Örnek: madde, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşya veya davranış olabilmektedir.

Bağımlılıkta bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır.

Bağımlılık Terapisi Nedir?

Bağımlılık terapisinde temel hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınmasını ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır. Her terapide olduğu gibi burada da danışan ile ortak çalışılmalıdır. Terapist Kişinin bağımlılığını tanımasına yardımcı olma, bağımlılıktan kurtulma yöntemlerini öğretme, kişiyi motive ve teşvik etme, kişi madde kullanmayı sürdürüyorsa zarar azaltmayı öğretme, medikal tedavilerini düzenli sürdürmesini sağlamak, aile ile koordine çalışarak sağlıklı destek verilmesini sağlamak, riskli davranışlarını fark etmesini ve önlem almasını sağlama gibi görevleri üstlenir.

Bağımlılık terapisti;

        Empati yaparak danışanlarının neler hissettiğini anlamaya çalışır,

        Yargılamaz çünkü danışanın ne yaptığından bağımsız olarak koşulsuz yardım etmek ister,

        İyi dinleme becerisine sahiptir çünkü danışanın ne söylediği onun için önemlidir,

            Analitik becerilere sahiptir çünkü gözlem ve analiz yaparak davranışlara anlamaya çalışır,

        Planlama ve koordinasyon yapar çünkü bir ekip ile çalışır ve planları gerçekleştirir,

        Ekip ile çalışır çünkü bu hastalıkla baş edebilmek için ruh sağlığı ekibi birlikte çalışmalıdır.

Bağımlılık Terapisinde;

Bağımlılık; bağımlı olunan maddenin (bu madde sigara, alkol, uyuşturucu ya da şekerli gıda gibi bağımlılıklar olabilir.) kişide yarattığı mutluluk hissinden vazgeçmek istememesi ve hep duyguda kalmak için bağımlı olduğu maddeden uzaklaşamamasından kaynaklanmaktadır.

Bağımlılık tedavilerinde; hasta ile beraber yürütülen ilaç yardımı ve bireysel terapi ile çözüme kavuşturulması yanı sıra grup terapilerinin de uygulanmasıyla gerçek bir sonuca ulaşılabilmektedir. Bağımlılık tedavisinde günümüzde uygulanan bir başka terapi yöntemleri destek verilmektedir. 

Bağımlılık Terapideki Terapistler