Sensorimotor Terapi

Sensorimotor Terapi Nedir?

Sensorimotor kavramı günümüzde, psikolojik sistemimizin derininden yüzeyine doğru ilerleyen, beden odaklı terapi yaklaşımlarını tarif etmek için kullanılan bir terimdir.

Sensorimotor Terapiler öncelikle, kaslarımızda ve iç organlarımızda, motor dürtülerimizde yer alan ve aynı zamanda kalp ritmimiz, nefes gibi doğuştan gelen bilgilerin ayrımsanmasını teşvik eder.

Travmatik yaşantılar ve travmaya bağlı olarak yaşanan depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları gibi sorunlar beden, hareket, duruş ve sinir sisteminde travma ve bağlanma dinamiklerinin mirasını taşır. Sensorimotor Psikoterapi (SP) fiziksel eylem, sinir sistemi regülasyonu ve duruş alışkanlıklarını hedefleyerek, beden farkındalığını terapi sürecine aktif olarak dahil eder. Sensorimotor Psikoterapi, olumsuz deneyimin zihin ve beden üzerindeki psikolojik etkilerinin yanı sıra fiziksel etkilerini de ele alarak, iyileşmeyi sağlayan, derin, etkili ve eklektik bir yaklaşım sunar.

Sensorimotor Terapi çözülmemiş travmanın  somatik semptomlarını tedavi etmeyi amaçlayan vücut merkezli bir yaklaşımdır.

Sensorimotor Terapiden Kimler Yararlanabilir?

Nazik ama güçlü yaklaşımı nedeniyle, sensorimotor psikoterapi, çocukluk çağı travmasını atlatmış yetişkinler için genellikle etkili bir tedavi şeklidir. Yaklaşımın etkinliği, sinirbilim araştırmaları tarafından desteklenmektedir. Yaklaşım, aşağıdakileri deneyimleyenler için faydalı olabilir:

Madde bağımlılığı

Çeşitli istismar yaşamış olanlar

Depresyon, endişe, kaygı

Öfke ve duygusal sorunlar

Travma sonrası stres bozukluğu

 İlişki sorunları

Sensorimotor Terapideki Terapistler

Terapi