Dans Terapi

Dans Terapisi Nedir?

Dans terapisi, bireylerin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünleşmesine yardımcı olmak için hareketi kullanan bir terapi türüdür. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa faydalı olan dans terapisi, stres azaltma, hastalık önleme ve ruh hali yönetimi için kullanılabilir.

DMT'nin fiziksel bileşeni, artan kas gücü, koordinasyon, hareketlilik ve azaltılmış kas gerginliği sunar. Dans terapisi tüm bireyler, çiftler, aileler veya gruplarla kullanılabilir. Genel olarak, dans terapisi öz farkındalığı, öz saygıyı ve duyguların ifadesi için güvenli bir alan oluşturur.

Dansın bütünleyici ve iyileştirici bir sanat olma özelliği çok eski kültürlere kadar dayanır.

Dans Terapisi; dans, hareket ve psikolojik tedavi yöntemlerini bünyesinde barındıran ve pek çok alanda kullanılan bir yöntemdir.

Dans Terapisi; hareketlerin ve dansın psikoterapötik uygulaması ile bireyin kişisel, duygusal, fiziksel, sosyal gelişimini ve farkındalığını yaratıcı bir süreç çerçevesinde sanatla deneyimlemesidir.

Dans terapisinin temeli, kişinin hareketlerinin, düşünce sistemini ve hislerini yansıttığı prensibine dayanır. Kişinin hareketlerinin algılanması, fark edilmesi ve hareket repertuvarının genişletilmesi sonucu, bu sürece tanıklık eden dans terapisti kişinin farkındalığını arttırmaya, yeni hareket algıları oluşturmaya ve böylece duygularında ve sözel iletişiminde yeni iletişim mekanizmaları geliştirebilmesine yardımcı olur.

Kişisel gelişim ve sosyal iletişimi destekleyen dans terapisi bire-bir seans ya da grup terapisi olarak sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında, bu eğitimi almış lisanslı terapistler tarafından uygulanabilir.

Dans Terapisi Ne Tür Sorunlara Yardımcı Olabilir?

Dans terapistleri, vücut imajlarını ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için terapideki insanlarla birlikte çalışır . Dans terapisi, hareket ve duygunun birbirine bağlı olduğu fikrine dayanan çok yönlü bir terapi şeklidir. Dans terapisinin yaratıcı ifadesi, iletişim becerilerini güçlendirebilir ve dinamik ilişkilere ilham verebilir.

Dans Terapisinin Yararları:

Kişisel farkındalık, özgüven, bağımsız olabilme yetisi ve sağlıklı bireyleşme,

Düşünce, duygu ve hareket arasında bağlar kurabilmek,

Değişkenlerle başa çıkabilme ve adaptasyon mekanizmalarının gelişimi,

Çok yoğun, baskın düşünce ve hislerin ifade edilebilmesi ve bu hislerle başa çıkabilme,

Sözel ve hareketli iletişim yöntemlerini geliştirme,

Yaratıcı yöntemler, dans, müzik ve oyun aracılığıyla güvenli bir ortamda içsel kaynaklara ulaşım,

Kişiye kendi ve başkaları üzerindeki etkisini yargılanmadan yaratıcı ve destekleyici bir ortamda deneyimleme olanağı sunmasıdır.

Duygu, düşünce, beden ve hareket arasında bağlantının kurulması,

Bastırılan duygu ve düşüncelerin farkına varılması,  ifade edilebilmesi  ve başa çıkma yöntemler geliştirilmesi ,

Beden imgesi üstüne farkındalık geliştirme ve bedenle güçlü bir bağ kurabilme,

Yaratıcı yöntemler kullanarak içsel kaynakları fark etme ve güçlendirme,

Kişinin kendi  sınırlarının farkına varması, sınır çizebilme,

Kişinin başkaları üstündeki etkisin güvenli , yaratıcı ve destekleyici bir ortamda fark edebilmesi ve üstüne çalışabilmesi ,

Hareket ve beden yoluyla empati duygusunun geliştirilmesi

Dans Terapisinin Kullanım Alanları:

Genellikle fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal sorunları tedavi etmek için kullanılır:

Fiziksel Sorunlar:

Kronik ağrı

Çocukluk çağı obezitesi

Kanser

Artrit

Hipertansiyon

Kalp-damar hastalığı

Zihinsel sağlık sorunları:

Endişe

Depresyon

Düzensiz yeme

Zayıf benlik saygısı

Travma sonrası stres

Bilişsel Sorunlar:

Bunama

İletişim sorunları

Sosyal Konular:

Otizm

Saldırganlık/şiddet

Aile içi şiddet travması

Sosyal etkileşim

Aile çatışması

Dans Terapideki Terapistler

Terapi