Filial Terapi

Filial Terapi Nedir?

Filial Terapi, anne-baba ve 3-10 yaş arasındaki çocuğa uygulanan ve çocuğu anlamak için geliştirilen psiko-eğitimsel bir yaklaşımdır. Filial Terapi’de anne ve baba, çocukları ile özel oyun saatlerini nasıl işleyeceğini öğrenir. Bu yaklaşım sayesinde anne ve baba çocuk ile terapötik oyun oynamayı, çocuğun oyununda ne anlatmak istediğini anlamayı, çocuğun iç dünyasına inmeyi, çocuğun gelişimini takip etmeyi ve çocuk ile daha iyi ilişki kurmayı öğrenirler. Çocuk ise duygularını daha iyi ifade etmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve kendine olan güvenini arttırmayı öğrenir.

Filial Terapisinin Ebeveynler İçin Faydaları Nelerdir?

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkisiyi güçlendirir

Çocukların gelişim dönemi özelliklerini öğrenerek, çocukların duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi anlayabilmesini sağlar

Çocuklarını daha iyi tanımalarını ve anlayabilmelerini sağlar

Çocukların iletişim şeklini öğrenir ve ona göre diyalog kurmaya çalışmalarını sağlar

Çocuklarıyla kaliteli ve verimli zaman geçirme olanağı sağlar

Filial Terapisinin Çocuklar İçin Faydaları Nelerdir?

Çocuklara kendilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi ifade etme becerisi kazandırır

Çocuklara duygularını yönetebilme ve tanıyabilme becerisi kazandırır

Çocuklara günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözebilme becerisi kazandırır

Çocukların özgüven ve girişimcilik özellikleri gelişir

Çocuklardaki mevcut bulunan davranış bozuklukları oyun saatleri sayesinde azalır.

Filial Oyun Terapisinin Uygulandığı Durumlar:

Anne babalar ve çocuklar için İLİŞKİYİ güçlendirmeyi hedefleyen Filial oyun terapisi anne ve babaların çocuklarını daha iyi anlamalarını sağlar ve onlarla kurdukları duygusal bağı güçlendirir.

Kaygı / stres

Mükemmelliyetçilik

Obsesif Kompülsif Bozukluk

Davranış sorunları

Boşanma

Tuvalet sorunları

Tek ebeveynlik

Depresyon

Gelişimsel sorunlar

Travma / Kayıp

Bağlanma sorunları

Evlat edinme sorunları

Kronik rahatsızlıklar

İstismar

Filial Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi