Gestalt Terapi

Gestalt Terapisi Nedir?

Süreç ve farkındalığa odaklı Gestalt terapi yaklaşımı; zıtlıkların, yarım kalmış işlerin, doyurulmamış ihtiyaçların, kısıtlanmış potansiyelin tamamlanmasına yardımcı olarak şimdide, seçenekli ve keyifli yaşamaya yardımcı  bir terapi ya da kişisel gelişim yöntemi olarak tanımlanabilir.

Bu terapi modeli kişinin kendisini ve çevresini tanımasını kolaylaştırırken, çevrede var olanla kişinin ihtiyaçları arasında olumlu bir denge kurmayı hedefler. Bu denge hemen kurulamasa da kişi bu dengeye ve bütünleşmeye doğru yol alabileceği bir bakış açısı ve donanıma terapi sayesinde kavuşur. Bir süre sonra öğrenilenler terapist olmadan da kullanılır ve kişi kendi kendini geliştirmeye devam eder.

Gestalt Terapi Nasıl Uygulanır?

Gestalt terapisi ile öncelikle kişide öz farkındalık yaratılarak yapılacak olan seçimlerinin daha sağlıklı olması sağlanır. Çünkü farkındalık düzeyi artırılan kişiler, duygusal ve fiziksel benliklerinin nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamaya başlarlar. Dolayısıyla sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenirler. Böylelikle çevreleriyle olan ilişkileri gelişir, daha dolu bir hayat yaşarlar. Beraberinde kendine olan güvenleri de artar.

Gestalt terapi, kişi ve çevresi arasındaki entegrasyona odaklanmaktadır. Bu terapi, kişinin geçmişe veya geleceğe odaklanmak yerine, kendi yaşamının farkında olan ve anı yaşayan biri olmasını hedefler. Ve bu amacına ulaşmak için geniş bir duygusal sorun yelpazesinde kullanılabilen bir dizi başarılı teknikleri kullanır. Böylelikle kişinin durumu ve sahip olduğu soruna yönelik bu tekniklerden birinin seçilerek uygulanması fırsatını sunar.

Gestalt Terapisi Kullanım Alanları ve Faydaları

Gestalt terapisi çeşitli sağlık koşulları ve durumları tedavi etmek için kullanılabilir.

Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir;

Kaygı 

Depresyon

Farkındalık düzeyinin düşük olması

Kendine güvensizlik durumu

İlişki sorunları

Gestalt terapisi, kişilerde daha fazla öz farkındalık yaratarak yaşama becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir.  

Diğer potansiyel faydaları şu şekilde sıralanabilir;

Kişinin kontrol duygusunu gelişmek

Zihinsel durumları daha iyi izleme ve düzenleme yeteneği sağlamak

Kişini ihtiyaçlarının farkında olmasını sağlamak

Olumsuz duygulara karşı daha fazla toleranslı olmayı öğrenmek

İletişim becerilerini geliştirmek

Çevreye karşı anlayış seviyesini artırmak.

Gestalt Terapideki Terapistler

Terapi