Rekreasyon Terapi

Rekreasyon Terapi Nedir?

Rekreasyon terapisi, kişilerin tam bir iyilik halinin kazanması, sağlığa kavuşmak, toparlamak veya fonksiyonunu iyileştirmek ve rehabilite etmek için uygulanan bir terapidir. Hastalıklı, yaşlı veya engelli durumdaki bireyler için hizmet etmektedir. Terapi uygulaması ile kişide hastalık ya da engeli oluşturan faktörleri azaltmak veya ortadan kaldırmak vardır. Kişinin genel refahını oluşturması için çalışır. Genel sağlık içerisinde bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal unsurları ele alır.

Rekreasyon terapisinde zihinsel veya bedensel engeli bulunan bireylere, var olan engelleri kaldırmayı gelişmeler sağlamak ve yaşamlarını kendi başlarına devam ettirebilmeleri için birtakım uygulamalar içerir. Bunlar içerisinde hareket, oyunlar, istirahat, müzik, drama, toplu geziler, dans ve sportif faaliyetlerden söz edilebilir. Bu uygulamalar ihtiyacı olan bireylerin sosyo kültürel, fiziksel, duygusal ve mental iyilik haline ulaşılması sağlanır. Terapist, bireylerin yaşadıkları depresyon, stres ve anksiyete bozukluğundan uzaklaşmalarına, temel motor fonksiyonları ve gerekli kabiliyetlerini geri kazanmalarına, güven kazanmalarına ve sosyal yönden daha aktif olmalarına yardımcı olur.  

Rekreasyon Terapinin Hedefleri

Terapist danışanlarına depresyonunu, stresini ve kaygısını azaltmayı ve onlara güven hissi oluşturmayı sosyalleşmelerine katkı sağlar.

Fiziksel ve duygusal sağlığının iyileştirmek

Efektif çalışma verme

Sağlıklı yönden iyi olmayı

Sağlıklı ve dinç olmak

İhtiyaçlara cevap vermek

Keyifli ve mutlu vakit geçirme

İyi görünüm sağlar

İyi hissetme sağlar

Hayatı sevmeyi hedefler

Kaliteli yaşam amacı veriri

Sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak gibi temel hedefleri bulunmaktadır.

Rekreasyon Terapinin Kullanım Alanları

Rekreasyon terapisinin birçok kullanım ve çalışma alnı vardır. Ama genel olarak belli başlı konu alanlarını kapsamaktadır. Şu şekilde sıralayabiliriz:

Sağlıklı yaşam merkezleri

Anlık bakım hizmetleri

Yaşlı ve bakım merkezleri

Engelli ve özürlü bakım alanları

Yetişkin günlük bakım alanları

Destekli yaşam olanakları

Geliştirici öğrenme merkezleri

Özel ve halka ait sağlık ve psikolojik destek merkezleri

Uzun süreli ve yatılı bakım olanakları

Mental sağlık merkezleri

Park ve rekreasyon departmanları

Okullarda özel eğitim programları

Stres bakım üniteleri

Sağlık Turizmi merkezleri

Madde bağımlıları

Çocuk esirgeme kurumları

Çocuk ıslah evleri

Halk okulları, üniversiteler, yurtlar ve huzurevleri

Obeziteyi, diyabeti, kanser, otizmli bireyler ve kroner hastalıkları olan kişilerde öenmli etkileri bulunmakta ve katkı sağlamaktadır. 

Rekreasyon Terapideki Terapistler

Terapi