Bahçe Terapi

Bahçe Terapi Nedir?

Bahçe terapi, bitkilerin eğitimli bir profesyonel tarafından tanımlanmış hedeflerin karşılanabileceği bir ortam olarak kullanılmasıdır. Terapötik bahçecilik ise bireylerin bitkileri ve bahçeciliği kullanarak aktif veya pasif katılım yoluyla sağlıklarını geliştirebilecekleri bir süreçtir. Diğer bir deyişle, iyileştirici bir ortamı teşvik etmek, zihinsel ve fiziksel sağlık yararları elde etmek ve iyilik halini artırmak için bitkilerin yetiştirilmesidir.

Bahçe terapinin amacı; kişilerin mevcut fiziksel ve zihinsel sağlığını olduğundan daha iyi bir hale getirmek ve bireylerin yaşam kalitesi ve refahını arttırmaktır.

Bahçe Terapi Hangi Tanı Gruplarında Uygulanabilir?

Geriatrik bireylerde, pediatrik bireylerde,  nörogelişimsel bozukluklarda, fiziksel engelli bireylerde, ruh sağlığı problemlerinde, mahkumlarda, beyin hasarı olan bireylerde, kanserli bireylerde, evsiz bireylerde, inme hastalığında, şiddete maruz kalanlarda, demanslı bireylerde ve diğer ruhsal, nörolojik ve ortopedik problemlerde bahçe terapi uygulanabilir.

Bahçe Terapinin Uygulanabileceği Ortamlar Nelerdir?

Bahçe terapi kişinin kendi evinde, devlet okullarında ve özel okullarda, hastanelerde, huzurevlerinde, hapishanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde ve toplum bahçelerinde uygulanabilir.

Bahçe Terapinin Faydaları Nelerdir?

Psikososyal Faydaları:

Stres ve kaygı düzeyini azaltır.

Öz saygıyı arttırır.

Sosyal izolasyonu azaltır.

Sosyal katılımı arttırır.

Genel refah duygusu sağlar.

Depresyonu azaltır.

Başa çıkma becerilerini geliştirir.

Bilişsel Faydaları:

Konsantrasyon becerilerini arttırır.

Hafıza becerilerini geliştirir.

Dikkati arttırır.

Oryantasyon becerilerini geliştirir

Yürütücü işlevler üzerine olumlu etki eder.

Bilişsel enduransı arttırır.

Praksi becerisi gelişir.

Fiziksel Faydaları:

Ağrıyı azaltır.

İnce ve kaba motor becerilerini geliştirir.

El-göz koordinasyonunu arttırır.

Denge ve yürüyüş becerilerini geliştirir.

Ayakta durma toleransını arttırır.

Duyusal Faydaları:

Dokunsal (taktil), vestibüler ve proprioseptif duyuları stimüle eder.

Görsel ve işitsel sistemi uyarır.

Tat ve koku duyularını geliştirir.

Bahçe Terapideki Terapistler

Terapi