Hipno Terapi

Hipnoz ve Hipnoterapi

Hipnoz, kişinin bilinç altı unsurlarına ulaşmayı amaçlayan bir tekniktir. Hipnoterapi ise, hipnoz tekniğinin kişiye uygulandığı sırada yapılan tedavi yöntemi olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir deyişle hipnoterapi, kökeni hipnoza dayanan yöntemler uygulanarak gerçekleştirilen tedavidir. Hipnoz ile hipnoterapinin kavranabilmesi için aralarındaki temel tanımsal farkları ele almak faydalı olacaktır.

Hipnoz;

Sadece tedavi amacıyla uygulanmaktadır.

Uyku ya da uyanıklık hali değildir. Uyku ile uyanıklık arasındaki bilinç durumudur.

Yoğun bir dikkat hali söz konusudur.

Bilinçaltı, kişinin kendi isteği doğrultusunda telkin edilebilmeye açık haldedir.

Hipnoterapi;

Tıbbi bir girişim niteliğinde uygulanmaktadır.

Hipnoz edilmiş kişiye uygulanmaktadır.

Hipnoz halindeki kişide oluşan dalgınlık ve konsantrasyon durumu kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Bir uzman tarafından, dalgınlık ve konsantrasyon halindeki kişinin bilinç ve bilinçaltı unsurlarına yönelik gerçekleştirilen terapidir.

Destekleyici niteliktedir.

Hipnoz sırasında; bakış, söz, düşünce oldukça önemli bir role sahiptir. Hipnoterapist için ise bakış, bilinçaltına ulaşılabilmek ve manyetik etkileri kontrol altına alabilmek için uygulanan yöntemlerden biridir. Söz, Hipnoterapistin hastanın bilinçaltı unsurlarına amaçlanan telkinleri gerçekleştirebilmesi için kullanılmaktadır. Düşünce ise, hastada gerekli çözülme ve etkileri sağlayabilmek amacını taşımaktadır. Hipnoz ile kişi rahatlamış, gevşemiş ancak her şeyin farkında ve bilincinde bir haldedir. Hipnoterapi, tam olarak dirençlere karşı gevşemiş ancak bilinç halinin sürdüğü bu halde, ilgili telkinler yoluyla kişinin tedavisinin gerçekleştirilmesidir.

Hipnoterapi Tedavisi

Hipnoterapi Tedavisi; bakış, söz ve düşünce gibi unsurlar ile kişide oluşturulan, dirençlerin birçoğunun ortadan kalkmış olduğu dinlenme hali, yani hipnoz ile tedavi sürecinin ve tekniklerinin tümüdür. Özet bir tanım oluşturursak hipnoterapi, hipnoz yolu ile yapılan terapidir diyebilmekteyiz.

Hipnoterapi, İngiliz Tıp Birliği tarafından 1953, Amerikan Tıp Birliği tarafından ise 1958 yılında bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Tıp dünyasında hipnoterapi, bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmekte, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı onayınca tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Hipnoterapi Nasıl Yapılır?

Özellikle günümüz koşullarında sıkça karşılaşılan stres, fobi ve depresyon gibi durumlarda alternatif tıp yöntemi olarak hipnoterapi gittikçe yaygınlaşan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hipnoterapi yöntemi temel olarak üç bölümde gerçekleştirilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabilmekteyiz:

Transa girme; yani kişinin hipnotize olması aşamasıdır. Hipnoterapinin en zor aşamasıdır diyebiliriz. Transa girme aşamasında, kişi etrafında olup biten durumların farkındadır ancak uyku hali söz konusudur. Kişinin uyku ile uyanıklık arasındaki hali, transa girme halidir. Bu aşamadan itibaren kişi dirençlere karşı büyük ölçüde gevşemiş durumdadır.

Kişiye gerekli telkinlerin verilmesi; hipnotize olmasının ardından kişinin bilinçaltına telkinler gönderilen aşamadır. Telkin, bilinçaltının aktif olduğu bir bilinçaltı çalışmasıdır. Bu aşamada bilinçaltına, kişinin kendi isteği doğrultusunda telkinler gerçekleştirilebilmektedir. Aktif haldeki bir bilinçaltı, geçmiş ve şimdiki zaman unsurlarından bağımsız olmamakta, geçmiş ve şimdiki zamanla birlikte işleyiş göstermektedir. Bilinçaltında bulunan unsurlar çeşitli sebeplerden dolayı izole edilmiş ve öğrenmeye kapatılmış unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurların aktif hale getirilmesi ile öğrenme ve çözülme sağlanabilmektedir. Örneğin yıllardır zayıflamaya çalışan ancak zayıflayamayan bir kişiye, hipnoterapi yoluyla kilo verebileceği düşüncesi gerçekleştirebileceği nitelikte verilebilmektedir. Bu noktada, bilinçaltına gönderilecek olan mesajların öneminin büyük olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Tabi bu öğretme ya da verme işlemi, ancak kişinin de bunu istemesi ile gerçekleşebilmektedir.

Transtan çıkma; bilinçaltına ilgili ve gerekli mesajların gönderilmesinin ardından kişiye transtan çıkarma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hipnoterapi sırasında kişinin zihin yapısı hipnoz olayını etkilemektedir. Bu bakımdan ruhsal çöküntü içerisinde olan ve bazı yeteneklerden yoksun kişilere hipnoterapi uygulanamamaktadır.

Hipnoterapi Ortalama Kaç Seans Sürmektedir?

Hipnoterapinin etki alanı beyindir, dolayısıyla etkisi kalıcı olmaktadır. Bu bakımdan uygulanan telkinlere özellikle önem verilmesi gerekmektedir. Hipnoterapide özellikle ilk seanslar arasındaki sürenin uzun tutulmaması gerekmektedir.

Hipnoterapiye haftada 2-3 seans uygulanarak başlanması ve ilerleyen seanslarda bu zaman aralıklarının açılması, tedavinin daha etkili şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Hipnoterapinin kaç seans halinde uygulanacağı temel olarak aşağıdaki durumlara bağlı olarak belirlenmektedir;

Çözülmesi amaçlanan sorun

İçinde bulunulan ortamın ve çevrenin özellikleri

Hipnoterapi sırasında terapistin yaklaşımı ve kullandığı telkinler

Hipnoterapiyi uygulayan terapist ile güvenli ve olumlu ilişki kurulması

Hipnoterapi uygulanan kişinin kişilik özellikleri

Hipnoterapinin Yan Etkisi Var mıdır?

Hipnoterapi seansı sırasında da sonrasında da herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Hipnoterapi seansı sırasında ve sonrasında kişinin kan şekeri, kan basıncı, dolaşım ve solunum gibi hayati fonksiyonları biyolojik olarak olumsuz etkilenmemektedir.

Hipno Terapideki Terapistler