Beden Terapi

Beden Terapi Nedir?

Beden veya vücut psikoterapisi, duyguların zihnin ve fiziksel bedenin birbirini etkileyerek çalıştığını savunmaktadır. Kişinin iç dünyasında yaşadığı her şey bedenine yansımaktadır. Beden ile zihin etkileşim halindedir bu nedenle duygusal veya mental problemler bedene yansıyarak rahatsızlık haline gelmektedir.  

Beden terapisi Freud’un öğrencileri ve aynı dönemde çalışmış olan Wilhelm Reich’ın araştırmaları ile başlamıştır. Freud ifade edilmeyen insanın içinde yaşadığı duygular, bastırılan duygu ve düşünce ve hisler bedende gerginlik ve kilitlenmelere yol açtığını ortaya koymuştur. Bu oluşan problemlere analitik ve zihin odaklı yaklaşımla çözüm yollarını aramıştır. Reich’ e göre beden terapisi düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımızın bedende nasıl açığa çıktığına, bedeni nasıl yönlendirip etkilediğine ve beden vasıtasıyla nasıl dönüştürebileceğimizi inceleyen bir disiplindir. Bu terapinin temelinde analitik psikolojik kuramın karakter yapı anlayışı vardır. Reich bu durumu karakter zırhı olarak tanımlar. Bu durumun psikolojik savunma sisteminin bedendeki izdüşümü olarak bir zırh gibi kas gerginlikleri veya daha fraklı semptomlar olarak kendini gösterdiğini açıklamaktadır.

Beden Terapisi Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Beden terapisi ruh ve bedenin birbirinden ayrılamayacağını savunmaktadır.  Kişinin hayatını duygusal, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden birbirini nasıl etkilediğiyle ilgilidir.  Bu terapiye göre kişinin nedensel rahatsızlığında ve pek çok bozuklukta kişi kendi bedenini ihmal eder. Duygularını bastırır ve hisleri tıkanır. Bu tıkanıklık nedeniyle bedende öfke oluşturur ve hastalıklara sebep olur. Sonrasında kişi kendini hastalanmış hissedebilir. Bu sorunların kaynağı olarak gelişim sürecinde deneyimlenmiş ihmal ve ihlal sonucunda oluşmuş travma olarak görülür. Psikolojik rahatsızlıkların kendi içindeki güçle çözülmesi gerektiğini, kişilerin duygularını beden diliyle ifade edip bastırılmış duygu ve tıkanıkları gidererek bütüncül yaklaşıma davet eder. Tedavinin odak noktası bedene yoğunlaşıp vücudun nasıl hissettiğidir. Bedensel farkındalığa ulaşmak için gevşeme, meditasyon, yoga, bedeni ve zihni uyarıp rahatlatan teknikler kullanılarak bilinçaltına ulaşılır. Var olan psikolojik veya psikosomatik rahatsızlıkların kaynağına inilir ve çözüm yolu aranılır. Korku, öfke, endişe gibi duygular su yüzüne çıkartılır, bunlarla yüzleşilmesi sağlanır ve bu gibi duyguların bedende ne gibi etkileri olduğu deneyimlenir. Beden terapinin kullanıldığı durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kaygı bozuklukları

Travma sonrası stres bozuklukları

Yoğun strese maruz kalan kişilerde

Nevrotik yapıya sahip kişilerde

Obsesif kompülsif bozuklukta

Depresyon

Cinsel işlev bozukluklar

Psikosomatik bozukluklar

Panik atak

Madde bağımlılığı (alkol, uyuşturucu)

Yeme bozuklukları 

Psikolojik denge bozuklukları

Borderline bozukluklar

Beden Terapideki Terapistler

Terapi