Konuşma Terapi

Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisi, bireylerin dil ve konuşma performanslarını etkileyen tüm bozukluklara yönelik yapılan çalışmalardır. Burada dil ve konuşmayı birbirinden ayırmak gerekir.

Kekemelik, artikülasyon bozuklukları ve hızlı bozuk konuşma gibi problemler konuşmayla ilgili problemlerken; afazi, özgül dil bozukluğu, dil gecikmesi gibi problemler dille ilgilidir. Dil ve konuşma terapisi süreci tüm bu konuşma bozukluklarına yönelik yapılan müdahaleleri kapsıyor.

Dil Ve Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Dil, iletişim, konuşma ve yutma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan dil ve konuşma terapisi bu alanda uzman terapistler tarafından uygulanmaktadır.

Dil ve konuşma terapisi; artikülâsyon bozukluğu, ses problemleri, gecikmiş konuşma, kekemelik, dil ve konuşma bozuklukları, yutma problemleri gibi durumlarda gereklidir.

Dil ve konuşma terapisi nasıl yapılır sorusu hangi sorundan nasıl bir dil ve konuşma bozukluğu yaşandığına bağlı olarak değişecektir. Aynı zamanda otizm, down sendromu gibi hastalıklardan ya da işitme engeline bağlı ortaya çıkan konuşma bozuklukları da dil ve konuşma terapisi gerektirmektedir.

Dil ve konuşma terapisi hem erişkinlere hem de çocuklara uygulanabilmektedir. Dil ve konuşma bozukluklarının neden kaynaklandığı, terapi sürecini de belirleyecek olan en önemli faktördür.

Konuşma Terapisi Kaç Yaşında Başlar?

Dil ve konuşma terapisine gidenler için bir yaş alt sınırı yok. Konuşma terapistinin çalışmalarını sürdürebileceği her yaştaki çocukla uygulama yapılabilir. Küçük yaş çocuklarda terapiye yönelik hedefler sıklıkla oyun içerisine yerleştirilerek çalışılır.

Dil ve konuşma bozukluklarında ne kadar erken müdahale edilirse o kadar iyi. 2.5 yaşından sonra çocukların sözcük dağarcığı hızla gelişiyor. Bu nedenle 3 yaş öncesi başlayan tedavi ile çocuğun gelişimsel eğrisini değiştirmek erken müdahale sayesinde mümkün oluyor.

Konuşma Terapisi Ne Kadar Sürer?

Bozukluktan bozukluğa ve kişiden kişiye terapi süresi bir hayli değişir. Tek seansta çözülebilecek dil ve konuşma sorunları olabileceği gibi aylar hatta yıllar boyu sürebilen konuşma terapisi süreçleri de mevcuttur.

Dil terapisine gidenler duygusal ve sosyal açıdan nasıl faydalar görüyorlar, bunlardan da bahsedelim.

İnsan çok karmaşık ve çok yönlü bir varlık olduğunda dil ve konuşma bozuklukları ne yazık ki zaman içerisinde farklı sosyal ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayabilmektedir.

Beğenilme isteği, mükemmeliyetçilik, bir gruba ait olma arzusu vb. pek çok insani güdü, dil ve konuşma bozukluklarının olduğundan daha karmaşık bir soruna evrilebilmesine zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle bu problemlerin geç kalınmadan çözülmesi ya da kabullenilmesi çocuğun duygusal ve sosyal dünyası açısından büyük önem taşır.

Çocuklarda Dil Ve Konuşma Terapisi Yöntemleri.

Dilin gelişimine yönelik olarak dil müdahale faaliyetleri çocuklara kelimeleri doğru telaffuz etmeleri için yardımcı olmaktadır. Dil müdahale faaliyetlerinde çocuklarla oyun oynama, konuşma gibi etkinlikler yer almaktadır. Artikülâsyon terapisi ise uygun olan hece ya da seslerin üretilmesinde çocuklara yardımcı olacak etkinlikleri kapsar. Oyunlarla dil hareketleri öğretilmeye çalışılır.

Motor beceriler, beslenme ve yutmaya yönelik uygulanan terapide ise yüz, dil, dudak ve çene egzersizleri ile rahat konuşmaya yardımcı olunur. Ağız ve çevresindeki kasların etkinliğini arttırmaya yönelik terapi etkinlikleri yine oyunlar ve çocukların ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle uygulanır.

Her çocuk özel olduğundan dil ve konuşma terapisi nasıl yapılır sorusunun cevabı da çocukların sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre değişecektir.

Dil ve Konuşma Terapistinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hastalığın türüne göre dil ve konuşma terapistinin sorumlulukları değişiklik göstermekle birlikte genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

Konuşma ve iletişim zorluğunu veya bozukluğunu tanımlamak,

Problemin kaynağını tespit etmek,

Hastanın iyileşmesini sağlamak için birebir veya gruplar halinde çalışmaya uygun bir tedavi programı hazırlamak,

Doktor, fizyoterapist, öğretmen, aile üyeleri ve bakıcılar ile iletişim kurmak,

Bireyler, gruplar veya ailelerle kontrollü terapi seansları düzenlemek,

Hastanın bakımından sorumlu olan kişiye, tedavi programının uygulanma yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulunmak,

Tedavi programının ilerleyişini gözlemlemek,

Danışanlara işaret dili, dudak okuma ve ses iyileştirme de dahil olmak üzere daha etkili iletişim teknikleri öğretmek,

Dil, çene, yüz kasları ve solunum mekanizmalarını kontrol etmek veya güçlendirmek için kişilere tavsiyelerde bulunmak,

Her yaştan insanla ilişki kurmak, hastaları motive etmek ve onların güvenlerini kazanmak,

Hasta bilgileri ve vaka notlarını kaydetmek,

Müşteri mahremiyetine sadık kalmak

Dil Ve Konuşma Bozukluğu Egzersizleri.

Dilin aktivitesini arttıracak olan dil ve konuşma bozukluğu egzersizleri arasında; dil egzersizleri, dudak egzersizleri, yanak egzersizleri ve çene egzersizleri yer alıyor. Dilde kullanılmayan noktaların geliştirilmesini sağlayan bu egzersizler dil kaslarını güçlendirmektedir. Dil ve konuşma bozukluğu tedavisinde hastanın kendine güvenmesi oldukça önemlidir.

Dil ve konuşma terapisi nasıl yapılır sorusunda belirtmemiz gereken bir nokta da hasta ve uzman arasında güven ilişkisinin yaratılmasıdır. Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan kişilerde ilerleme kaydetmenin ilk ve temel aşaması terapiye gelen kişi ve uzman terapist arasında güven ilişkisinin oluşturulmasıdır.

Konuşma Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi