Deneyimsel Oyun Terapi

Deneyimsel Oyun Terapisi Nedir?

Deneyimsel oyun terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi ve ilişkisel oyun terapisinin entegrasyonu ve geliştirilmesi sonucu oluşmuş bir oyun terapisi çeşididir.

Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüdür. Deneyimsel oyun terapisinde terapiste düşen en önemli görev, çocukla ilişki kurmaktır. Deneyimsel oyun terapisi, çocukların dünyayı bilişsel olarak değil deneyimleriyle algıladıkları hipotezi üzerine kuruludur. Çocuk için oyun odası ‘‘ güvenli bölge’’ olarak düşünülür. Deneyimsel Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir. Deneyimsel oyun terapisi 2-11 yaş arasındaki tüm çocuklara uygulanır.

Deneyimsel Oyun Terapisi  ile hangi problemler çözebilir?

Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum

Ayrılık Anksiyetesi

Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

Seçici dilsizlik / sessizlik

Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

Evlatlık alınma / edinilme durumu

Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak

Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik

Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,

İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,

Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

Çocuklar oyun sayesinde gerçek ile hayal arasında bağlantı kurarlar. Oyun oynarken hayal dünyalarını üretken olarak kullanma fırsatı yakalarlar. Oyuncakları kendi hayallerindeki şekle sokarlar ve onları konuştururlar. Oynarken hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olurlar. Yetişkinler için psikoterapi neyse çocuklar içinde oyun terapisi odur. Oyun terapisi çocukların kendilerini ifade etmeleri için kullandıkları doğal dilleridir. Çocuklar ifade edemedikleri duygularını, kaygılarını, hayatlarında başa çıkamadıkları problemlerini oyun aracılığı ile ifade ederler.

Deneyimsel Oyun Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi