Üro Terapi

Üro Terapi Nedir?

İdrar kaçırma, çocukların yaşam kalitesi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olan başka bir pediatrik sorundur. Travmatik olayların sonucu olarak anksiyete yaşayan çocukların üriner inkontinans(idrar kaçırma) geliştirme riski daha yüksek olabilir veya bu durum nedeniyle önemli stres ve anksiyeteden muzdarip olabilirler.

Üro Terapi; alt üriner sistemin dolum ve işeme problemlerini düzeltmeyi amaçlayan bir mesane eğitimidir. Üroterapide alt üriner sistem fonksiyonları düzeltilmesi ilaç ve cerrahi dışı yöntemlerle yapılır. Üroterapi yerine davranışsal tedavi, mesane rehabilitasyonu veya alt üriner sistem rehabilitasyonu terimleri de kullanılmaktadır.

Üro Terapi Eğitimi Aşağıdakilerini Kapsamalıdır.

Üriner sistemin işlevinin öğretilmesi: Aileye veya çocuğa üriner sistem fonksiyonunu normal işleyişi ve alt üriner sistem sorunlarında oluşan farklılığının anlatılması gereklidir. Bu amaçla çeşitli normal ve anormal üriner sistemi gösteren resimler ve bilgisayar sunumları, bilgisayar animasyonları ve balonlar vs kullanılabilir.

İşeme Saatleri :Çocuklara çişi gelmese bile 3 saat aralarla işemesi gerektiği öğretilir. İşemenin ertelenmemesi, idrarın son dakikaya kadar bekletilmemesi, aşırı sıkışma oluşmadan önce idrara gidilmesi ve yatmadan önce mutlaka işeme öğretilmelidir. 

İşeme Pozisyonu: Uygun bir tuvalet postürünün sağlanması, pelvik taban kaslarının yeterli gevşemesini sağlamak için gereklidir. Klozetli tuvalete işendiğinde uygun bel ve ayak pozisyonlarında pelvik tabanın gevşetilmesinin nasıl kolaylaştığı öğretilmelidir.

Kabızlığın Önlenmesi: Çocuklarda düzenli su içme ve  günlük sıvı alımını arttırılması sağlanmalıdır. Günde içmesi gereken su miktarı öğretilir, kabızlık yapan ve kabızlığı engelleyen yiyecekler öğretilir. Gerektiğinde alışkanlık ve barsak tembelliği yapmayan kabızlık önleyici ilaçlar verilir.

İdrar Kesesini İrrite Eden Yiyecek Ve İçecekler: Mesane irrite ederek istenmeyen kasılmaların başlamasını sağlayan yiyecek ve içeceklerden kaçınması öğretilir. Çay, kahve, turunçgiller, gazlı ve gazsız kolalı-portakallı içecekler, enerji içecekleri vs   birçok yiyecek ve içecek mesanede istenmeyen kasılmaları başlatır sık işemeye neden olur.

Motivasyon  Ve Destekleme: Tedavi sırasında asla ceza verilmemeli, sürekli desteklenerek tedaviye bağlılığı sağlanmalı  ve küçük başarıları ödüllendirilmelidir. Böylece çocuğun kendine olan güveni ve inancı arttırılır.

Üro terapi, bir çocuğa özellikle işemek için pelvik taban aktivitesini nasıl değiştireceğini öğretebilen eğitimli bir fizyoterapist tarafından uygulanır ve pelvik taban kaslarının biyolojik geri bildirimini içerir. Bunun yanında bilişsel davranışçı terapi ve psikoterapinin de çocuk için yararlı olup olamayacağı değerlendirilmelidir.

Üroterapi ile birleştirilmiş işlevsel pelvik taban egzersizleri, pediatrik işeme disfonksiyonu olan çocuklar için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Üro Terapideki Terapistler

Terapi