Mora Terapi

MORA Terapi Nedir?

MORA ismi bu tekniğinin yaratıcısı Dr. Franz MOrell ve Eric RAsche'nin soyadlarının baş harflerinin birleşimidir. Dr. Morell, yetmişli yılların ortalarında damadı Elektronik Mühendisi Eric Rasche ile birlikte, vücudun kendi rezonanslarını (salınımlarını) kaydedebilen, analiz edebilen, düzeltebilen ve ardından düzenlenmiş salınımları insan vücuduna geri verebilen bir cihaz geliştirdi. Bu, klasik Biorezonans metodunun doğuşuydu. Özellikle Almanya ve Avrupa ülkelerinde biorezonans metodu olarak adlandırılan tamamlayıcı – integratif tıp akımının başlamasına neden oldu. 35 yıldır, bilimsel çalışmalarla da desteklenen Morell-Rasche yöntemi yıllar içinde terapi etkinliği ve başarısı nedeniyle tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Mora Terapi

1) Maddenin çevresinde oluşan elektromanyetik alandaki frekansların tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

2) Vücudun kendisinden alınan elektromanyetik frekansların tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Mora Terapi Nasıl Tedavi Eder?

MORA Terapi yönteminde elektromanyetik frekanslar;

a) Cilt üzerine konulan elektrotlar yardımıyla,

b) Cihazın giriş yeri içerisine konulan maddeler yardımıyla (örneğin sigara ya da alerjen madde),

c) Cihazın giriş yeri içerisine konulan patolojik vücut sıvıları (örneğin idrar yolu enfeksiyonu olan bir kişinin idrarı) yardımıyla cihaz içine alınır. Optik uncoupling/ayırma uygulandıktan sonra frekans, MORA’ya özgü bir filtre içinden geçirilerek sabit fazlı olarak ters çevrilir ve kişinin vücuduna verilir.

Elektromanyetik Frekans Bilgisi Nasıl Tedavi Eder?  

Hasta organizmanın iyileşmesi, frekanslar üzerinde taşınıldığı düşünülen ve vücut tarafından enerji sistemine emilen bilgi ile sağlanır. Bilgi elektromanyetik niteliktedir ve frekanslar ya da başka bir deyişle fotonlar şeklinde taşınmaktadır. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektromanyetik frekanslar ile dışarıdan verilen frekans arasında rezonansın gerçekleşmesi beraberinde vücutta elektromanyetik anlamda bir değişimi getirir. Vücuttaki meridyenler üzerinde akan elektriksel bilgi akupunkturda da bilinen eski bir bilgidir. MORA Terapi “akupunkturun” bu temel bilgisini “homeopati” bilgisiyle birleştirmektedir. MORA Terapi ile yapılan işlemi, vücuttaki elektriksel aktivite içinden toksik – problemli homeopatik bilginin (frekansın) çıkarılması ya da hastalığı gösteren/ hastalığa yol açan problemli elektriksel bilginin silinmesi olarak açıklamak da mümkündür. MORA Color renk tedavilerinde ise yapılan işlem vücuda homeopatik renk frekanslarının yüksek amplifikasyonda (güçlendirilerek) verilmesidir.

Pratikte MORA Terapi Nasıl Uygulanır?

MORA Terapi uygulamalarını iki sınıfa ayırmak mümkündür…

a) Vücudun elektromanyetik frekans bilgisinin kullanıldığı uygulamalar.

Titreşim tıbbının ana kuramına göre, hastalıklar kendini “patolojik vibrasyonlar”olarak elektromanyetik seviyede dışa vurur. Vücuttan alınan elektromanyetik frekans bilgisinin sabit fazda ters çevrilmesinin ya da “Harmonik” ve “Disharmonik” vibrasyonlar olarak ayrılarak sadece problemli frekans grubu (disharmonik) ters çevrilerek patolojik titreşimler yok edilir. Buna “interferans” denir. Uygulamada bedenin zayıf elektronik vibrasyonları hastalık bölgesinin hemen üzerindeki lokal elektrotlar üzerinden cihaza transfer edilir, filtrelenir, ters çevrilir ve programın ayarına göre, ya tüm frekans aralığı ya da kısmi frekans aralıkları hasta bedenine geri aktarılır. MORA Terapi’de bilinen şey, vücuttaki enerji sisteminin 0 ile 400 kHz arasındaki elektromanyetik titreşimlerle yapılandığıdır. Ve düşük frekans bantları daha çok akut hastalıklar ve durumlarla ilişkiliyken üst frekans bantları daha çok kronik problemlerle ilişkilidir. MORA NOVA-touch’ın iki kanalı alt ve üst frekans gruplarında aynı anda-farklı parametrelerle çalışmaktadır.

b) Maddelerin elektromanyetik ışınımlarının kullanıldığı uygulamalar.

Bu şekildeki MORA Terapi uygulamalarında elektromanyetik frekanslar beden dışından, başka maddelerden alınır ve tedavi amaçlı kullanılır.

Dışarıdan kullanılan maddeler... Temizleme amaçlı olarak alerjenler, ağır metaller ya da sigara vb. bağımlılık yapan maddeler gibi...

Kişiye ait salgılar ve beden sıvıları... Temizleme amaçlı olarak idrar yolu enfeksiyonunda idrar, bronşitte balgam, sinüzitte burun akıntısı, enfekte yaralarda enfekte bölgeden akıntı gibi...

Homeopatik ilaçlar ya da renkler... Vücuda ekleme amacıyla vücut enerji sistemini değiştiren tanımlanmış frekans grupları...

Mora Terapideki Terapistler

Terapi