Psikanalitik Terapi

Psikanalitik Terapi Nedir?

Psikananalitik Terapi, sıklıkla Psikanalizin kurucusu olarak anılan Sigmund Freud’un teorilerine dayanan bir tedavi türüdür. Freud, bu tedavi yöntemini, zamanında mevcut olan psikolojik veya tıbbi tedavilere yanıt vermeyen hastalar için geliştirdi.

Freud, belirli türden sorunların bilinçdışı zihnin derinliklerine gömülü düşüncelerden, duygulardan ve davranışlardan geldiğine inanıyordu. Bu nedenle, şimdiki zaman geçmiş tarafından şekillendirilir, bir bireyin mevcut eylemlerinin kökleri erken çocukluk deneyimlerine dayanır, görüşüyle hareket etti.

Psikanalistler, danışanların bastırılmış duyguları ve köklü, bazen unutulmuş deneyimleri kurtarmak için bilinçdışı zihinlerinden yararlanmalarına yardımcı olur. Bilinçaltı zihinlerini daha iyi anlayarak hastalar, düşüncelerini ve davranışlarını yönlendiren iç motivasyon unsurları hakkında fikir edinir. Bunu yapmak, hastaların olumsuz, yıkıcı davranışları değiştirmeye yönelik çalışmalarını sağlar.

Psikanalitik Terapi Nasıl Çalışır?

Psikanalizin arkasındaki teorilerin altında çok sayıda varsayım yatmaktadır. Hem içgüdüsel hem de temel temel dürtüleri içeren kişilik, bilinçdışı enerjidir; aynı zamanda saldırgan ve cinsel eğilimleri de içerir. Bilinçli zihin veya ego, ılımlı bir etki uygulayarak kimliği kontrol altında tutmaya hizmet eder. Son olarak, süper ego, ebeveyn veya toplumsal ahlak ve değerleri yansıtan bilinçli düşünceler, duygular ve davranışlar dahil olmak üzere dış gerçekliği temsil eder.

Bu üç bileşen, kişilik olarak bildiğimiz şeyin yapısal modelini oluşturur. Üçü arasındaki etkileşim, her insanın içinde gerçekleşen bir egemenlik mücadelesini temsil eder. Psikanalitik terapi kişilik, ego ve süperego arasında oluşan temeldeki gerilimleri hafifletmeye yardımcı olur. Bu üç zihinsel işlevi dengelemek için hastalar bilinçsiz düşüncelerini ve duygularını açığa çıkarmalıdır.

Çoğu psikoanalitik terapisinde, göz temasını önlemek için hasta kanepede yatarken, terapist hastanın arkasında oturur. Bu pozisyon hastanın kendini rahat hissetmesine yardımcı olur, böylece hasta psikoterapistle daha samimi bir konuşma seviyesine ulaşabilir.

Psikanalitik terapi tipik olarak uzun süreli bir tedavi sürecini içerir. Danışanlar genellikle en az haftada iki terapistleri ile görüşür ve birkaç yıl terapide kalabilirler.

Psikanalitik Terapi de Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Psikanaliz sırasında çeşitli terapötik teknikler kullanılır; bunların tümü, iç görüyü en üst düzeye çıkarmak ve hastanın davranışına ilişkin farkındalık kazanmak amacıyla kullanılır. Popüler yöntemlerden bazıları şunları içerir:

Rüya analizi – Psikanalizde, bilinçsiz düşünceleri ortaya çıkarmak için rüya yorumu kullanılır. Freud, bastırılmış fikirlerin ve duyguların rüyalar aracılığıyla zihnin yüzeyine çıktığını düşünüyordu. Bununla birlikte, rüyaların içeriği genellikle değiştirilir. Bu nedenle, psikanalist hastanın rüyanın özünü yorumlamasına ve anlamasına yardımcı olmalı ve gizli anlamlarını keşfetmelidir.

Serbest çağrışım – Hasta, aklına gelen herhangi bir şey hakkında özgürce konuşmaya teşvik edilir.  Bastırılmış duygular, genellikle serbest çağrışım sürecinde ortaya çıkar.

Yorumlama – Psikanalist, hastanın anıları ve kişisel anlatıları ayrıntılı olarak keşfetmesine yardımcı olur ve bunu yaparken onları analiz eder. Terapist, hastanın hikâyelerinde bazı ortak temalar arar. Hastalar rahat konuşma yaparken yanlışlıkla önemli bir şeyi açığa çıkardığında meydana gelir. Psikanalitik terapist, hastanın yanlışlıkla kelime veya kelime öbeği seçiminin bir yorumunu sağlar.

Aktarım – Hastalar geçmişlerinden birine karşı duydukları hisleri bugüne aktarırken aktarımla meşgul olurlar. Aktarım hastadan terapiste doğru, farkında olmadan yansıtılır.

Psikanalitik Terapi Hangi Sorunları Tedavi Edebilir?

Psikanalitik Terapi, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli durumları ve duygusal sorunları tedavi etmek için kullanılır

Kaygı

Depresyon

Panik ataklar

Fobiler

Takıntılı davranış

Travma

Yeme bozuklukları

Benlik saygısı sorunları

Cinsel Sorunlar

İlişki sorunları

Kendine zarar veren davranışlar

Psikanalitik Terapideki Terapistler