Masal Terapi

Masal Terapisi Nedir?

Masal Terapisi çocuklar ve yetişkinler için terapötik amaç için kullanılan bir yöntemdir.

Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.

Masal terapi; eğitim, davranış düzeltme, yetiştirme ve karakterlerinin gelişimi, problemlerin kaynağını bulmak için çocuk masallarının kaynaklarını ve içeriğini kullanan bir terapidir.

Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

Masal Terapisinin Amacı Nedir?

Masal Terapisi sadece bir masal okuma değildir. Masal terapisinin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır.

Masal terapisi teknikleri ile çocuklar ve yetişkinler duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir.

Masal terapisi empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olmayı geliştirir.

Masal terapisi yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir.

Masal terapisi kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar.

Masal Terapisi Nasıl Uygulanır?

Çocuklar, doğrudan söyleyemedikleri ya da anlamlandıramadıkları bir olguyu, benzeterek eşleştirerek ya da değiştirerek öykü ve masalların içinde kullanabilirler. Bunlar bir çeşit “yansıtma” davranışı olarak değerlendirilir ve yorumlanması oldukça zahmetli bir süreçtir. Bunu yalnızca iyi eğitim almış bir masal terapisti yapabilir. Yani, birmasal terapisti,

Çocuğun iç dünyasına yakınlaşarak

Sıralı bir şekilde verdiği kodları çözerek,

Jung ve Arketipler ışığında masalların temel ögelerini kodlamaya hâkim olarak ve bu verileri çocuğun lehine kullanarak sorunun tespiti ve çözümünde etkin bir rol oynayabilir.

Masal Terapisinin Faydaları Nedir?

Konuşma bozukluklarına, depresyona, anksiyeteye, öğrenme güçlüğüne, dikkat eksikliğine,

hiperaktiviteye, ailede yaşanan çatışmaya, boşanma ya da ayrılık durumlarına,

Duygusal, fiziksel yâ da cinsel tacize uğramış çocuklara,

Evlat edinilmiş çocuklara,

Sevilen birinin ölümü ya da hastalığı ile uğraşan bireylere, çocuklara,

Aile içi şiddet gören çocuklara, görmüş yetişkinlere,

Kronik hastalık ile uğraşan çocuklara,

Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara,

Öfke kontrol bozukluğu olan çocuklara,

Ayrılık yaşayan çocuklara

Masal Terapideki Terapistler

Terapi