Sinema Terapi

Sineterapi Nedir?

Sineterapi ruh sağlığı alanında çalışan profosyonel terapistle uygulanan belli bir sinema filmi seçilerek, belli psikopatolojik gruplardan insanlara izlettirilen, film sonunda seanslarla gerçekleştirilmesine denilmektedir.

Sinemanın, insan üzerinde yarattığı korku, heyecan, öfke, sevinç, coşku ve aşk gibi duyguların işlenmesine, analizine ve olumlu modelleme temellerine dayanan bir yöntemdir. Yani Sineterapi, belirli sinema filmlerinin kişinin psikolojik daha iyi duruma gelmesi için kullanılmasıdır.

Danışan, filmi izleyip terapi seansına geldiğinde filmden yola çıkarak problem yaratan duygu, düşünce ve davranışlar ele alınır. Filmi izledikten sonra danışanlar, kendi yaşamlarıyla ilgili konuların filmde nasıl işlendiğini danışmanlarla tartışırlar.

Teraspist, danışanına film izleme ödevi verdiği; karakterleri ve filmde işlenen temaları, danışanın kendisini keşfetmesi ve değişimi teşvik etmesi için metafor olarak kullandığı etkili bir terapötik müdahaledir.

Sineterapide;

Sinemadaki tematik ögelerin –müzik, diyaloglar, ışıklar veya görüntüler- izleyen kişide derin hislerin uyanmasını sağlar ve kişisel bir yansıma sağlayarak danışanın dışarıdaki olayları yeni bir bakış açısından ele almasını sağlar.

Sinema terapi için; danışanın, yaşamını iyi yansıtabilecek bir film belirlemek, karakterlerle özdeşleşmesine ve problemine ilişkin farkındalık geliştirmesine yardım etmek, filmdeki karakterlerin doğru veya yanlış kararlarından kazanım elde etmesini sağlamak ve probleminin çözümüne ilişkin stratejiler geliştirmesini sağlamak odak konulardır.

Tüm yaş gruplarına uygulanan sineterapi, bireysel, grup aile ve çift terapisinde, terapinin bir parçası olarak kullanılabilmektedir.

Sineterapi, danışanların film üzerine yaptıkları konuşmalar, analizler onların stresle baş etme stratejileri, kimlik örüntüleri ve bilinçdışı savunma düzenekleri hakkında bilgiler vermektedir.

Kişi kendi iç dünyasını keşfetmek, kişisel farklılıklarının farkına varmak, aile ve sosyal çevresinde ilişkilerini iyileştirmek, gündelik veya travmatik yaşantı sorunlarıyla daha kolay başa çıkmak gibi çeşitli konularda yardımcı olmaktadır. Ve böylelikle film üzerine yapılan konuşmalar psikoterapinin bir parçası haline gelir.

Sinematerapi nasıl etki eder?

Özdeşleşme

Danışan filmdeki karakter/karakterlerle kendisi arasındaki benzerlikleri görmesi veya hissetmesidir. Karakterin davranışlarını ve düşüncelerini inceleyerek kendi davranış ve sonuçlarını incelemeye başlamasına aracılık etmektedir.

Katharsis (İç boşaltma)

Danışanla benzer problemi yaşayan ve benzer duyguları hisseden karakterin/karakterlerin gözlenmesi sonucu hastanın bastırdığı, farketmediği duygularının ve iç çatışmalarının ortaya çıkması (katharsis) ve böylece rahatlama ve arınmanın sağlanmasıdır.

İçgörü

Özdeşim kurulan karakter/karakterlerin duygu ve davranışlarına, yaşadıkları problemlere ve problemleri çözüş şekillerine bakarak (kişilerin kendi travmaları ve çelişkileri ile yüzleştiklerini görmek), kendi yaşamındaki ilişkili durumların çözümünde farkındalık kazanması (hastanın duyduğu yetersizlik, suçluluk ve utanç duygularının azalması) ve benzer yöntemlere başvurması.

Sinema terapisi, birçok avantajı olan etkili bir terapi yöntemi olarak kabul edilir.

İşte sinema terapisinin bazı potansiyel faydaları:

Duygusal İfade ve İfade Edilme: Sinema terapisi, bireylere duygusal deneyimlerini ifade etme ve anlama fırsatı sunar. Filmler, kurgusal karakterler ve hikayeler aracılığıyla bireylerin duygusal dünyasına dokunabilir ve onları kendi deneyimlerini ifade etmeye teşvik edebilir.

Empati ve Bağlantı: Filmlerdeki karakterlere veya hikayelere bağlanma, bireylerde empati geliştirebilir ve başkalarının deneyimlerine daha iyi anlayışla yaklaşmalarını sağlayabilir. Bu da ilişkilerin ve sosyal bağlantıların güçlenmesine katkıda bulunabilir.

Kendi Hikayesini Anlama: Filmler, bireylerin kendi yaşantılarına ve deneyimlerine ayna tutabilir. Karakterlerin yaşadığı zorluklar veya başarılar, bireylerin kendi hayatlarını anlamlandırmalarına ve kişisel büyümelerine yardımcı olabilir.

Farkındalık ve Refleksiyon: Filmler, bireylere içsel keşif yapma ve düşüncelerini derinlemesine analiz etme fırsatı sunar. İzlenen filmler üzerine düşünme, bireylerin duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeyde farkındalık kazanmalarına yardımcı olabilir.

Sinema terapisinin etkinliği, doğru bir şekilde uygulandığında ve uygun bir terapist eşliğinde gerçekleştirildiğinde daha yüksektir. Terapistler, filmlerin seçimini, filmlerin yorumlanmasını ve bireylerin terapötik sürecini yönlendirmeyi içeren uzmanlık gerektiren bir rol üstlenir.

Özetlemek gerekirse, sinema terapisi, bireylerin duygusal ifade, empati, kişisel anlamlandırma ve farkındalık geliştirme gibi alanlarda destekleyici bir terapi yöntemi olarak değerlendirilebilir. Ancak, bireysel terapi ihtiyaçlarınıza ve terapistinizin rehberliğine dayanarak bu yaklaşımın size uygun olup olmadığını değerlendirmeniz önemlidir.

Sineterapi Hangi Durumlarda Kullanılır?

İlişki Sorunları

Fobiler

Özsaygı

Özgüvensizlik

Şizofreni,

Obsesif Kompulsif Bozukluk,

Alkol Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı

Evlat Edinme,

Taciz,

Tecavüz,

Kürtaj

Anksiyete

Kişilerarası İlişki Problemleri

Depresyon

Cinsel İstismar

Travmatik Durumlar

Yeme Bozuklukları

Boşanmış Aile Çocukları

Sınav Kaygısı

Sorumluluk,

Ahlak Değerlerin Kazandırılması

Kayıp Ve Yas Süreci

Öfke Kontrolü

Duygusal Bozuklukları

Sinema Terapideki Terapistler

Terapi