Bütünleştirici Terapi

Bütünleştirici Terapi Nedir?

Bütünleştirici terapi bir psikoterapi türüdür ve danışanın ihtiyaçlarını karşılamak için özenle seçilmiş tamamlayıcı teorik yaklaşımları ve müdahaleleri birleştirir. Bu, bütünleştirici terapinin bireyin ihtiyaçlarına başkalarının yapamayacağı şekilde adapte olabileceği ve uyum sağlayabileceği anlamına gelir. Bütünleştirici terapi, esnekliği ve bireye odaklanması nedeniyle övülür.

Bütünleştirici Terapi Nasıl Çalışır?

400’den fazla farklı psikoterapi türü vardır.

Araştırmalar, bu yaklaşımların her birinin bir şekilde değişmesine rağmen, bunların hepsinin benzer sonuçlara yol açabileceğini göstermektedir.

Terapiye yönelik tek bir yaklaşım her zaman danışana en iyi faydayı sağlamayacağından

Bütünleştirici Terapide, terapistler danışanlarına uygun ve etkili olan benzersiz ve etkili bir tedavi şekli bulmak için diğer terapilerden ödünç alınan araçları kullanırlar.

Bazı psikoterapistler, tek bir terapötik modelle tanımlamaktan ziyade kendilerini bütünleştirici terapistler olarak ifade ederler.

Stil benzer olsa da, bütünleştirici terapi eklektik terapiden farklıdır, çünkü bütünleştirici terapi  bilimsel araştırmalarla desteklenen teknikleri kullanır ve belirli bozuklukları tedavi ettiği kanıtlanırken, eklektik tedavi bir tekniğin etkinliğine daha fazla odaklanır ve bilimsel kanıtların kanıtlanmış olup olmadığı ile daha az ilgilenir.

Bütünleştirici Terapinin Faydaları Nelerdir?

Hayatta zorlanmana neyin sebep olduğunu daha net anlayacaksın

Sizi yararsız davranışlara neyin tetiklediğini öğrenecek ve yeni, daha üretken davranışları denemede destekleneceksiniz.

Kendinize koyduğunuz sınırlamaları tanıyabilir ve bunların ötesine geçmenin yollarını bulabilirsiniz

Kendinizin tüm farklı yönlerini bütünleştirebilirsiniz (zihin, beden, duygular, sosyal beceriler)

Sizi mutlu hissettiğiniz hayata götürecek hedefler belirleyebilirsiniz.

Hayatınızla daha açık, ulaşılabilir ve daha az yargılayıcı bir şekilde yüzleşmeye başlayabilirsiniz.

Bütünleştirici Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi