Bobath Terapi

Bobath Terapisi Nedir?

Bobath Terapisi çocuk ve yetişkin rehabilitasyonunda kullanılan, bilimselliği ve etkinliği yüksek, dünyada en çok tercih edilen fizyoterapi yöntemlerinden biridir.  Özellikle Serebral Palsi’de eşlik eden problemlerin varlığı ne olursa olsun uygulanabilir. Ayrıca hareket bozukluğuna, duyusal ve motor gelişim geriliğine sebebiyet veren diğer tablolarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bobath terapisinin temelleri 1940’lı yıllarda fizyoterapist Berta Bobath ve nörofizyolog eşi Karol Bobath tarafından atılmıştır. Günümüzde hala bilimsel çalışmalarla güncellenerek yaşayan dinamik bir tedavi yöntemidir.

Bobath Terapisi’nin Amacı Nedir?

Bobath terapi her çocuğa özel olarak planlanır. Terapinin temel amacı çocuğun fonksiyonel kapasitesini arttırmak, kendisinin yapabileceği aktiviteleri çeşitlendirmek ve onu bu yönde cesaretlendirmektir. Bu sayede çocuğun çevresine adaptasyonu artacak, insanlar ile iletişimi güçlenecek ve hayatının her yönünde olabileceği maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşacaktır.

Bobath Terapisi’nin Temeli Nedir?

Bobath terapi esas olarak merkezi sinir sisteminin üzerine yoğunlaşmaktadır. Beynin kendini yeniden yapılandırma (nöroplastisite) özelliğinden yararlanılır.

Çocuğa oturma, yürüme vb. bir hareketi öğretmekten ziyade, çocuğun bu hareketi neden yapamadığına yönelik çok iyi bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu hareketin uygulanabilmesi için uygun ortam hazırlanarak direk aksiyona geçilmelidir.

Bobath Tekniği Nasıl Uygulanır?

Bobath terapisi, tonusu düzenleyici duruşlar, aktif hareketi ortaya çıkarmaya yönelik duruşlar ve  etkinlik artırıcı uyaranlardan oluşan bir dizi uygulamadır. Yaklaşımda amaçlanan, günlük yaşamdaki durumlara bağlantılı olarak vücudun hareketi ve postür kontrolünün geliştirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için yapılan uygulamalarda, bireyin kişisel gelişimi göz önünde bulundurulur. Planlama bireye özgü olarak yapılır

Bobath Terapisi’nde Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Bobath terapi bireye özel olduğu için öncelikle merkezi sinir sisteminin etkilenme derecesi ile çocukta oluşan motor fonksiyon bozukluklarının analizi yapılır. Çocuğun fonksiyonel sınırlarına karar verilir. Bu analiz sonucunda aile ile birlikte terapideki kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenir.  Terapi kısmında özel terapötik tutuşlar, pozisyonlamalar, stimülasyon ve fasilitasyon teknikleri kullanılır. Bu tekniklerle anormal kas tonusunu düzenlemek, çocuğa normal hareket hissini vermek, çocukta doğru hareketi açığa çıkarmak amaçlanmalıdır.

Bobath Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kafa travmaları

Serebral Palsi

Omurilik yaralanması

Nörolojik Rahatsızlıklar

İnme (SVO)

Bobath Terapideki Terapistler