Dışavurumcu Sanat Terapi

Dışavurumcu Sanat Terapisi Nedir?

Dışavurumcu Sanat Terapisi, hem teşhis koymaya yardımcı bir araç, aynı zamanda da bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu terapi yaratıcılık ile psikoterapiyi kişinin kendini keşfetme ve anlama noktasında buluşturur.

Zaman zaman insanlar kendilerini, yüzleşemedikleri ve başkaları tarafından da anlaşılmayan yoğun duygularla baş başa bulurlar. Dışavurumcu Sanat Terapisi, normalde dışavurumu güç olan bu yoğun ve bazen acı veren duygu ve düşünceleri, görsellik, imgeler, renkler ve şekillerin kullanarak yansıtır ve açığa çıkarılmasını sağlar.

Kullanılan Malzemeler

Dışavurumcu Sanat Terapisinde, düşüncelerin ve duyguların görsel yaratımını sağlamak için boya ve çamur gibi değişik sanat malzemeleri kullanılır. Çizim yapma, boyama, heykel yapma ve bunun gibi sanatsal aktiviteler kişilerin içsel çatışmalarına çözümler bulabilir, derin ve bastırılmış duyguları açığa çıkarmaya yardımcı olabilir ve kişisel gelişime katkıda bulunabilir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi uygulanacak danışanların herhangi bir sanat eğitimi ya da becerisine sahip olması şart değildir. Terapistlerin asıl amacı ortaya çıkan sanatı yâda sanat eserlerini değerlendirmek değil, onları araç olarak kullanarak danışanın kendisini dışa vurabilmesi için güvenli bir ortam yaratarak kişisel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu, danışan, terapist ve eser arasında geçen bir süreçtir. Özellikle de düşüncelerini ve duygularını sözlerle ifade etmekte zorluk yaşayan danışanlar için çok etkili bir yöntemdir.

Dışavurumcu Sanat Terapisi Ne İşe Yarar?

Problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini artırır.

Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar.

Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.

Yaşamlarındaki stresörleri tanıması ve onlarla baş etme becerilerini keşfedeler.

Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler, böylelikle katarsis/ duygusal boşalım gerçekleşir.

Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.

Sanat ürünü terapi süreci boyunca farklı zamanlardaki psişik gerileme ya da ilerlemeye eşlik eder.

İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.

Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.

Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler.

Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).

Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler.

Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki yaratıcı çalışmalarla meşgul olmak, yaşlı üyelerin daha hızlı iyileşmelerine ve hastalıkları ile baş etmelerine yardımcı olur. Bu iyileşme onların sonraki hayatı boyunca etkisini sürdürmektedir.

Sanatla terapi ve yaratıcı başa çıkma teknikleri; kişilerin deneyimlerini paylaşarak, beceri ve motivasyonlarını daha ileriye taşımalarına olanak sağlar.

Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.

Yaratıcı bir tarzda çalışmanın içinde bulundukları her zaman duygularını serbest bırakabilir ve onlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu sayede duygu dünyalarını kontrol edebilirler.

Kullanım Alanları

Dışavurumcu Sanat Terapisi her yaştan bireyler için kişisel bir faaliyet olabilir; fakat çiftler, aileler ve gruplara da başarıyla uygulanabilir. Kullanım alanlarının içinde: depresyon, travma (özellikle istismara dayalı) ve şizofreni vardır.

Dışavurumcu Sanat Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi