Oyun Terapi

Oyun Terapisi Nedir?

Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için de oyun terapisi odur. Yetişkinlerin sorunları olduğunda, bunu güvenilir bir arkadaş ya da terapistle paylaşmaları onlara yardımcı olur. Çocukların kendilerini kelimelerle ifade etme yetenekleri yetişkinlerinki gibi değildir. Bu yüzden canlarını sıkan şeyi söze dökmeleri zordur.

Oyun terapisi çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla(onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Eğitimli bir Oyun Terapistiyle çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli beceriler geliştirmeyi öğrenirler.

Çoçuğumun Oyun Terapisine Neden İhtiyacı Var?

Büyüme sürecinin bir noktasında çocukların birçoğu yaşam tecrübeleriyle başa çıkmada zorluk çekebilir ya da ailelerini veya öğretmenlerini endişelendiren davranışlar sergileyebilirler. Eğer siz, çocuğunuzun öğretmeni ya da doktoru, çocuğunuzun davranışlarıyla ilgili endişelenirseniz ya da çocuğunuzun baş etmekte zorlandığını görürseniz, bir uzmana başvurmalısınız; çocuğunuza yardım etmek için önerilen yaklaşım genellikle oyun terapisidir.

Oyun Terapisinden Ne Bekleyebilirim?

Oyun terapisi, terapistin çocukla güveli bir ilişki kurduğu, çocuğun problemlerinin açığa çıkarıldığı ya da üzerinde çalışıldığı, çözüme varılan, yeni becerilerin pratik edildiği ve kapanışın hazırlandığı bir süreçtir. Oyun terapisi esnasında duygu durumu ve davranış değişiklikleri normal ve beklenen bir sonuçtur. Bazen işler iyiye değil de daha kötüye gidiyor gibi görünebilir. Bu beklenen ve normal bir şeydir. Bunu fark ederseniz, bunu çocuğunuzun terapistiyle konuşun.

Ayrıca oyun terapisinde terapist çocuğu hayatı ya da travmatik deneyimiyle ilgili bilgi hakkında zorlamayacak, çocuğun kendi hızında sorunları işlemesine izin verecektir. Oyun terapi odasında çocuğa hayatının diğer alanlarında karşılaştığından daha fazla özgürlük olacaktır. Terapi seansı boyunca çocuğun her düşünce ne duygusu ve nerdeyse her davranışı kabul görür. Çocuk kabul gördüğünü, kendini açabilecek ve sorunları ve korkuları üzerinde çalışabilecek kadar güvenli bir ortamda olduğunu hissetsin diye terapi odasında tanınan özgürlük gereklidir.

Oyun terapisi ortamında sınır konulan davranışlar, çocuğa, terapiste ya da oyun terapi malzemelerine zarar verebilecek davranışlardır. Çocuk bulunduğu ortamda kendini güvende hissedebilsin diye sınırlar gereklidir. Sınır koyma ve uygun seçenekler sağlama çocuğun kendini kontrolü öğrenmesine ve kendine saygısının artmasına yardımcı olur.

Terapi Seansından Sonra Çocuğumla Nasıl Konuşurum?

Çocuğunuzun oyun terapisinde olan her şeyi anlatmak zorunda hissetmemesi önemlidir. Çocuk terapi saatini kendisi ve terapisti arasında özel bir zaman olarak görmelidir. Çocuğunuza terapisiyle ilgili konuşma başlatmasına izin verin fakat konuşmama hakkı ve özgürlüğü de tanıyın.

Çocuk Ne Sıklıkla Ve Ne Süreyle Oyun Terapisine Gelmelidir?

Her çocuk terapi sürecinde farklı bir hızla ilerler bu yüzden terapinin süresi çocuğun kişiliğine, travmanın derecisine, ev ve hayat koşullarına göre değişir. Çocuklar yapı ve tutarlılık olduğunda daha iyi geliştikleri için seansların tutarlı ilerlemesi çocuğunuz için en büyük faydayı sağlayacaktır. Bu sebeple çocuğunuzu ayarlanan seansa düzenli olarak getirmeniz önemlidir.

 Terapi Bittikten Sonra Çocuğumdan Ne Beklemeliyim?

Terapi süresince, terapist çocuğunuzun zamanı artık törepatik olarak kullanmadığını fark edecektir. Yani çocuğun eski oyun şekli ve yoğunluğu değişip, yaşına ve gelişimine uygun bir oyun oynama şekline dönüştüğünde, çocuğunuzun terapiden mezun olma vakti gelmiş demektir.

Çocuklar büyüdükçe düşünce ve hayat deneyimleri daha olgun ve farklı bir şekilde işlendiği için, çocuğunuz yeni baş etme zorlukları yaşayabilir ya da sizde endişe uyandıran davranışlar sergileyebilir. Çocuğun hayatındaki diğer yetişkinler ya da siz baş etme becerileriyle ilgili bir sıkıntı ya da endişe verici davranışlar fark ettiğinizde çocuğunuzu tekrar terapiye getirebilirsiniz.

Terapistle Ne Zaman Konuşmalıyım?

Çocuğunuzun terapisti ilerlemesini görüşmek üzere sizinle düzenli olarak görüşmek isteyecektir. Arada seanslara da katılmanızı isteyecektir. Bu durumda, terapist seans boyunca size destek ve rehberlik sağlayacaktır. Tabii seanslar arası çocukla ilgili endişe verici bir gelişme yaşanırsa özel bir görüşme de talep edebilirsiniz.

Ne Yapabilirim?

Her seanstan önce:

Çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşımasına zaman tanımak için birkaç dakika erken gelin.

Seans bittiğinde onu bekleyeceğinizin teyidini verin.

Çocukları terapideyken ebeveyn/ ilgili kişi merkezde kalmalıdır.

Danışma süreci boyunca:

Çocuğunuzun hayatında çok önemli bir rol oynuyorsunuz; onun terapi süresi boyunca da güçlü bir rol oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun okulda ve evde de terapide öğrendiklerini genelleştirmesini sağlayacak araçları öğrenmek için kendi isteğinizi de getirebilirsiniz. Bu araçlar sizin çocuğunuzla ilişkinizi geliştirebilir. Terapist çocuğunuz terapideyken veya aile seanslarında okumanız için size kaynak verebilir. Lütfen bu önerileri evde uygulamayı kabul edin.

Oyun Terapisi Neidr? Oyunla Terapi Yapılabilir Mi?

Oyun çocuğun dili, oyuncaklar kelimeleridir.

Çocukların kelime repertuarları yetişkinler kadar zengin değildir. Bu nedenle çocuklar kendilerini oyuncaklar üzerinden anlatırlar.

Oyun çocuğun işidir. Oyun sayesinde çocuklar hayatı öğrenir. Bir nevi yetişkinlik dönemine geçişin provasıdır oyun. Hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Çocuklar oyunlarında kendilerini anlatma fırsatı yakalarlar. Oyunla öğrenirler kuralları, değerleri. En büyük keşifler oyunla başlar... Çocuğun öğrenme laboratuarıdır oyun. Zekâ, kişilik, beden gelişiminde rolü oldukça büyüktür. Bir sosyalleşme aracıdır, yaratıcılığı geliştirir…. Çocuklar oyunları sayesinde duygusal isteklerini, ihtiyaçlarını anlatır, üzüntülerini, çatışmalarını yine oyunla çözerler. Çocuğun iç dünyasının bir aynasıdır oyun.

Oyun Terapisi ile Terapist;

Çocuk ile terapotik ilişki kurabilir,

Çocuğun iç dünyasını anlayabilir,

Oyun üzerinden çocuğun kendisini ifade etmesine yardım edilebilir,

Çocuğun olayları anlaması, baş etme becerilerini geliştirmesi ve olumlu benlik algısının gelişimine yardımcı olabilir.

Oyun Terapisi İçin Uygun Yaş Aralığı Nedir?

Oyun terapisi için en uygun yaş aralığı 3-12'dir.

Evdeki Oyundan Farkı Nedir?

Oyun terapisti çocuğun kurduğu oyundan yola çıkarak çocuğun iç dünyasını anlayabilir. Çocuğun gündelik hayatında karşılaştığı güçlükler, çatışmalar oyun terapi seanslarında ortaya çıkar. Terapist, çocuğun; aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, kardeş ilişkileri gibi birçok konuda bilgiye ulaşabilir. Çocuğun içinde bulunduğu duygu durumunu gözlemleyebilir.

Oyun terapisi'nin birçok yöntem vardır. Terapist, çocuk için uygun olan yöntemi seçerek yine oyun içinde çocuğun yaşadığı sıkıntıları, güçlükleri, çatışmaları çözümlenmesine yardımcı olur. Dolayısıyla evde oynanan oyundan çok farklı olduğunu söyleyebiliriz.

Aileler Oyun Terapisini Öğrenebilir Mi?

Oyun Terapisinin farklı teknikleri vardır. Aileler genellikle evde çocukları ile oyun oynarken eğitici oyunlar, oyuncaklar seçmekte ya da çocuklarının kurdukları oyunlarda genellikle yönlendirici, kural belirleyici rol oynamaktadırlar. Biz ailelere terapotik bir araç olarak oyunu nasıl oynayabileceklerini öğretiyoruz. Aileler oyun terapisini öğrenerek hem çocukları ile ilişkilerini geliştirebilirler, hem çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını fark edebilirler, hem de çocuklarının yaşantılarını gözlemleme fırsatı yakalayabilirler. Ayrıca seanslar sonrasında oyun terapisinin anne-baba arasındaki iletişimini de arttırdığını görmekteyiz.

Oyun Terapi Odasındaki Oyuncakların Evdeki Oyuncaklardan Farkı Nedir?

Oyun terapi odası terapotik amaçla özel olarak düzenlenmiştir.

Oyun terapisi odasındaki oyuncaklar çocukların günlük hayattaki yaşantılarını aktarabilecekleri, çocukların iç dünyalarını dışa vurmaya yardımcı olacak özel olarak seçilmiş oyuncaklardan oluşmaktadır.

Oyun Terapisinin Özellikleri Nedir?

Oyun çocuğun konuşma dilidir. Terapistler bu dili ne kadar iyi konuşabilirler ise yani ne kadar başarılı oyun oynayabilirler ise tedavide o kadar başarılı olabilirler.”

Oyun terapisti; Oyun terapisi eğitiminin tamamlamış olmasının yanı sıra, çocukla empati kurabilen, çocuğun verdiği gizil mesajı alabilen, hassas, duyarlı, içten ve yaratıcı olmalıdır. Bu özelliklere sahip bir terapist çocuğa güven verebilir. Böylece çocuk kabul gördüğünü, kendisine değer verildiğini hissedebilir. Çocuk oyun tedavisinde kendi kendini tedavi etmeye çalışır. Oyun içinde tekrar tekrar oyun oynar. Bozar yeniden oynar böylece psişik enerjisini, sorunlarını çözümleyebilir.

Oyun Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Kaygı bozuklukları; Çocukluk korkuları (yalnız kalma, karanlık, hayvan korkusu)

Depresyon,

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

Uyku bozuklukları; Kâbuslar vb

Beslenme Problemleri,

Alt ıslatma, dışkı kaçırma,

Tırnak emme-parmak emme,

Kardeş kıskançlığı,

Öğrenme güçlüğü,

Davranış bozukluğu,

Kayıp, yas, travma,

Anne-baba ayrılığı; boşanma vb.,

Aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar, oyun terapisinden fayda sağlayabilirler.

Oyun Terapideki Terapistler