Holistik Terapi

Holistik Terapi Nedir?

Holistik terapi özellikle zihnin, bedenin ve ruhun iyi oluş haline odaklı bir şekilde ilerlemektedir. Holistik terapi, kişiliğin parçalanmış yönlerinin danışanın içindeki bütünleşmesi ya da özümlenmesi anlamına gelir.

Holistik Psikoterapinin Felsefi İlkelerinin özünde; saygılı olmak, terapi sürecini birlikte inşa etmek ve kişiler arası ilişkiye odaklanmak vardır. Buradaki felsefi ilkeler, gelişimsel temelli ve ilişkisel odaklı psikoterapi yaklaşımını; terapistle danışan arasındaki ilişkiye dayanan ve danışanın iyileşmesini ve kişisel gelişimini merkeze alan bir psikoterapi yaklaşımını açıklamaktadır.

Holistik terapi, fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal refah biçimlerini bütünleştiren bir yaklaşım biçimidir. 

Amacı, bireylerin tüm bu seviyelerde kendileri hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Olguya kendi iyileştirme gücünü anımsatan ilaçsız bir iyileştirme yoludur.

 Holisitik Terapi Nerede Kullanılır?

 • Anksiyete

 • Gece işemeleri

 • Vaginismus

 • Psikosomatik ağrılar

 • Çene sıkma

 • Uykusuzluk

 • Ağrılı adet görme

 • Menopoz

 • Sindirim bozuklukları

 • Depresyon

 • Kaygı bozukluğu

 • Stres

 • Sigara bağımlılığı

 • Korkular (böcek, su, uçak, bağlanma)

Holistik Terapide Ne yapılır?

Holistik terapi özellikle zihnin, bedenin ve ruhun iyi oluş haline odaklı bir şekilde ilerlemektedir. Seans içerisinde bütünsel yaklaşımın amacı, kişiyi ruhsal, zihinsel, bedensel olarak dengelemektir. Böylelikle kişi tek bir yönden değil, bütünsel olarak ele alınmaktadır. Her bireyin yaşadıkları kendine hastır, özeldir, biriciktir. Kişinin değişim, dönüşüm durumlarına göre onun ihtiyaçlarına uygun şekilde terapi tekniklerini çeşitlendirip yol alıyoruz. Kişilerin zihinsel rahatsızlıklarının, ruhsal problemlerinin, bedensel rahatsızlıklarının nedenleri birbiriyle ilişkili olabilir. Bu yüzden süreç içerisinde bunun farkında olarak, danışan ile iş birliği içerisinde hareket etmek süreci destekleyici nitelikte olmaktadır. Seans sonrası kişiye yönelik olarak ödevlendirmeler ve uygulamalar verilebilmektedir.

Holistik Terapideki Terapistler

Terapi