Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Günümüzde en yaygın kullanılan psikoterapi türlerinden olup,  kısa süreli ve sorun odaklı bir yöntemdir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılan bir psikososyal müdahaledir. BDT tipi terapide, bireye fayda sağlamayan bilişsel bozulmalara (düşünceler, inançlar ve tutumlar gibi) odaklanır ve bu bilişsel bozulmalar değiştirilmeye çalışılır. Bireyin duygusal denge haline gelmesini ve kendi günlük yaşam problemlerini çözebilmesi için kişisel başa çıkma stratejileri geliştirmesini sağlamayı hedefler. Yöntem depresyon tedavisinde kullanılmak için tasarlanmış olsa da günümüzde anksiyete dahil birçok ruh sağlığı bozukluğunda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. BDT bilişsel ve davranışçı psikoterapilerin kanıta dayalı teknik ve stratejilerini birlikte kullanarak psikopatolojileri tedavi etmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi "problem odaklı" ve "hareket merkezli" bir psikoterapi yöntemidir. Tanımlanmış bozukluğun sebep olduğu spesifik problemlere odaklanılır ve bunları ortadan kaldırmaya çalışılır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne İşe Yarar?

Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde düşüncelerinizin, ruh haliniz ve davranışlarınız üzerindeki etkilerini görebileceksiniz. Böylece yaşamınızın ve ruh sağlığınızın kontrülünü geçmiş dönemlerinize göre daha fazla kendi elinize alabileceksiniz. Bunun yanı sıra edindiğiniz becerileri bir davranış şekline dönüştürebileceğiniz için gelecekteki sorunlarınızda da kontrolü kaybetmeme yetisine kavuşabileceksiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel İlkeleri

Bilişsel ve davranışçı terapilerin temel ilkelerinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bilişsel davranışçı terapinin ilkeleri şöyledir;

Duygular ve düşünceler, davranışlar ile bir neden-sonuç ilişkisine bağlıdır ve bu ilişki oldukça karmaşık bir yapıdadır.

Bireylerin öğrenme süreçleri bilişler işlevler kullanılarak gerçekleşmektedir.

Davranışsal kuramların bilişsel süreçler ile bir arada kullanılması mümkündür. Davranışlar kuramların bilişsel tedavi yöntemleri ilke bir arada kullanılması, tedavi sürecinin çok daha iyi sonuç vermesini sağlayabilmektedir.

Bireyler, çevrelerini olduğu hali ile değil, kendi algıladıkları şekilde, yani bireylerin çevre algısı sonucunda zihinlerinde oluşan tasarıma uygun şekilde tepki veririler.

Bilişsel Davranışçı Terapi Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Anksiyete bozuklukları

Panik atak

Depresyon

Obsesif kompulsif bozukluk

Tik bozuklukları

Yeme bozuklukları

Obezite

Travma sonrası stres bozukluğu

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Cinsel işlev bozuklukları

Aile terapileri

Alkol-madde bağımlılığı

Sigara bağımlılığı

Uyku bozuklukları

Öfke kontrol bozukluğu

Bilişsel Davranışçı Terapideki Terapistler

Terapi