Yetişkin Terapi

Yetişkin Terapi Nedir?

Yetişkin terapi, terapist ve danışan arasında güven çerçevesinde etik kurallara göre bireysel görüşmeler şeklinde yapılan terapidir. İnsan hayatın içerisinde sorumluluklar, yaşam şartları, aile veya çevre gibi pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar bazen kendi halinde halledilemeyebilir ve psikolojik veya fizyolojik rahatsızlıkların oluşmasına yol açabilmektedir. Kişinin yaşadığı bu sorunlarla zorluklarla başa çıkabilmesi için yardım alması gerekebilir. Bu durumda yetişkin terapisi, insan yaşamında var olan ruhsal ve psikolojik problemleri farklı terapi yöntemleri ile iyileştirmeye odaklanmaktadır. Bu terapide temel amaç; yaşadığı sorunları çözme becerisi kazanmasına, kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir birey olmasına katkı sağlamaktır.

Yetişkin terapisi sonucunda kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında fark edilir derece de iyileşme sunan bir tedavi yöntemidir. Terapi süreciyle kişide olan olumsuz ve zarar veren duygu, düşünce ve davranışların yerine sağlıklı ve olumlu olarak tanımlayabileceğimiz tutum ve davranışlara dönüştürülmeye çalışılmaktadır.  Bireysel terapiyle kendi içsel süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde tanımaya, anlamaya ve ne istediklerini belirleme konusunda yoğunlaşmaktadır. Ailesiyle, çevresiyle ve kendisiyle ilişkisini daha başarılı bir şekilde sürdürmesin sağlayan yetişkin terapi sorunlara çözüm bulmakta ve yaşam kalitesini yükseltmektedir.  

Yetişkin Terapinin Kullanım Alanları

Bipolar Bozukluk

Duygu Durum Problemleri

 Depresyon

Anksiyete Bozuklukları

Panik Atak

 Fobiler

Obsesif Kompulsif Bozukluk 

Madde bağımlılığı

Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.

Cinsel kimlik sorunları

Cinsellikle ilgili sorunlar

Kayıp ve yasla başa çıkma

Stresle başa çıkma

Kıskançlıkla ilgili sorunlar

Bağlanma problemleri

Özgüven kaynaklı sorunlar

Bedensel kaygılardan kaynaklanan sorunlar

İletişim problemleri

Migren, mide ağrısı gibi somatik ağrılar

Uyum problemleri

Uyku bozuklukları ve yeme bozuklukları

İlişki ve iletişim sorunları

Öfke kontrolü ve duygu yönetimi

Kişilik yapıları ve sorunları

Karar verme ve sorun çözme sorunları

Kariyer planlama ve mesleki doyum sorunlar

Yetişkin Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi