Ego State Terapi

Ego State Terapi Nedir?

Ego Durum Terapisi, insan kişiliğinin yekpare bir varlık olmaktan ziyade ayrı parçalardan oluştuğu öncülüne dayanmaktadır. Benliğin bu farklı bölümleri, tüm bireylerde yaşamla ve gelişimsel zorluklarla ve krizlerle başa çıkmak için doğal olarak gelişir ve benlik deneyimine çeşitlilik sağlar. Parçalar ayrıca, benlikteki bölünmelere katkıda bulunan travma veya etkili yaşam deneyimlerinin bir sonucu olarak da gelişebilir. Ego Durum Terapisi, her bir kişinin kendine özgü bireyselleşmesine saygı duyarak benliğin farklı yönlerini veya boyutlarını anlamaya ve tedavi etmeye odaklanır. Ego durum terapisinin amacı, ego durumlarını ortaya çıkarmak, onlarla tedavi edici olarak çalışmak, aralarında barışı sağlamak ve onları bir benlik ailesine entegre etmektir. Ego Durum Terapisinin kullanımı konusunda eğitim almış profesyoneller, karmaşık hastalarda, özellikle de daha önce tedavi edilemez görünen karmaşık (PTSD) TSSB ve anksiyete hastaları, kişilik bozukluğu hastaları ve dissosiyatif spektrum hastaları gibi hastalarda daha fazla başarı bildirmişlerdir.

Ego State Terapisinin başlıca hedefleri nelerdir?

Acıyı, travmayı, öfkeyi veya hayal kırıklığını gizleyen durumları bulmak ve daha sonra kişilere kendilerini ifade etme fırsatı verilerek, teselli edilerek, korunarak ve güçlendirilerek bu durumdan kurtulmalarına yardımcı olmaktır. Ego durumları arasındaki iletişim etkinleştirilmeli veya geliştirilmelidir.

Ego State Terapisinde Bazı Kullanılan Teknikler.

Etki Köprüsü ve Somatik Köprü teknikleri

Sakin duygusal rahatlama tekniği

Güvenli oda tekniği

Güvenlik Kozası

İdeal Kendilik

Ölmüş kimseler ile ilgili hedefler

Af kapısı

Hipnozsuz sandalye

Ego State Terapisinin Hangi Konularda Yapılması Uygundur?

Ego Durumu Terapisi, savaş ve doğal afetlerin neden olduğu hasarların yanı sıra; bağlanma bozuklukları, çocuklukta istismar ve travma, gelişimsel travma, genellikle olgunlukta meydana gelen tecavüz, saldırı, araba çarpışmaları ve iş yaralanmaları gibi travmalar ve kümülatif travmaların çeşitli türlerinden kaynaklanan parçalanmayı iyileştirmek için benzersiz bir şekilde uygundur.

Depresyon, travmaya bağlı stres bozukluğu, panik atak, anksiyete bozuklukları, fobiler, ilişki problemleri, baş ağrısı, mide bulantısı, tikler, takıntılar gibi Psikoterapinin tüm alanlarında çalışma yapılabilir.

Ego State Terapideki Terapistler

Terapi