Drama Terapi

Drama terapisi Nedir?

Drama terapisi, terapötik hedeflere ulaşmak için drama ve tiyatro süreçlerinin kullanılmasıdır.

Dramatik süreçlerin özellikleri, hastaların yaşamlarındaki sorunlu konuları tanımlamalarına ve baş etmelerine yardımcı olmanın alternatif yollarını keşfetmeleri amacıyla kullanılır.

Drama terapisi, aktif ve deneyimsel olan somutlaşmış bir uygulamadır. Bu yaklaşım, katılımcıların hikayelerini anlatmaları, hedefler belirlemeleri ve sorunları çözmeleri, duygularını ifade etmeleri veya katarsis elde etmeleri için bağlam sağlayabilir. Drama yoluyla, içsel deneyimin derinliği ve genişliği aktif olarak keşfedilebilir ve kişiler arası ilişki becerileri geliştirilebilir.

Drama Terapisi Nasıl Çalışır?

Drama terapisi, insanların anlamlı değişiklikler yapmasına yardımcı olmak için oyun, somutlaştırma, yansıtma, rol, hikaye, metafor, empati, mesafe koyma, tanıklık etme, performans ve doğaçlama kullanır.

Bir drama terapisti önce katılımcının ihtiyaçlarını değerlendirir ve ardından bu ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabilecek yaklaşımları ortaya koyar. Drama terapisi, bireysel ve grup ihtiyaçlarına, beceri ve yetenek seviyelerine, ilgi alanlarına ve terapötik hedeflere bağlı olarak birçok biçim alabilir.

Drama Terapisi Oturumunun Basamakları

Isınma ve odaklanma /Ana etkinlik/ Rolden çıkarma/ Bitiriş

Drama Terapisinde Kullanılan Teknikler:

Ritüeller, rol oynama, doğaçlama, kukla, mask, sorunların dramatik olarak kurgulanması, senaryolaştırma, kişileştirme, taklit etme, hayat-drama bağlantısı, hikaye anlatımı ve canlandırma içerebilir.

Birçok drama terapisti, terapötik ve yaratıcı süreci zenginleştirmek için metin, performans veya ritüelden yararlanır. Drama terapisinin teorik temeli drama, tiyatro, psikoloji, psikoterapi, antropoloji, oyun ve etkileşimli ve yaratıcı süreçlerde yatmaktadır.

Drama Terapiden Kimler Yararlanabilir?

Drama terapisi pek çok bağlam içinde kullanılmaktadır: Çocuk ve ergenlerin tedavisinde, demans ve Alzheimer hastalarının hayata uyumunda ve benlik bilincinin kuvvetlendirilmesinde, yeme bozukluklarında, bağımlılıkta, post-travmatik stres bozukluğu, cinsel istismar alanları bunlardan bir kaçıdır .

Bireysel yada grup terapisine uygun olan bu yöntemde mutlaka bir kolaylaştırıcı yada drama terapistin rehberliği gereklidir. Dramatik yansıtma vasıtasıyla, hastanın içsel çatışmaları –role girme gibi tiyatro tekniklerinin yardımıyla- dışa vurulur. Değişim, iç dünyanın dışa vurulmasının neden olduğu yeni bir perspektifle ortaya çıkar. Ancak mesafelenme iki açıdan önemlidir. Metaforik yada sembolik bir yolla canlandırma yada rol oynamayı içeren estetik mesafe, konuşulması zor olan hassas konuların işlenmesinde yararlı bir araç olur. Öyküyü bağlamından kopmadan araştırmayı sağlayan bir güvenlik ağı oluşturur. Diğer bir yol da, role mesafelenmedir. Yani kişi canlandırdığı kişi olmaz, o kişinin yaşadıklarını oynayan birisi olur, bu sayede oynanan rolle özdeşleşip, yansıtabilir.(!)

Bedenin de bir hafızası olduğu için, bir rolü oynarken bedenin yansıttıkları, sözlü psikoterapide su yüzüne çıkandan çok daha fazla ipucu verebilir. Gerçeklik ve fantezi arasındaki ilişki de drama terapide tekrarlayan temalardan birisidir. Neyin gerçek neyin fantezi olduğu sorusunun karşılığı, kurgusal bir sahne üzerinde «gerçek» duygular ve olayların canlandırılmasıdır. Hastalar çoğunlukla yaşam deneyimlerini drama terapisi sahnesine getirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sahnede deneyimledikleri yaşantılarını da, gerçek yaşamlarına aktarabilecekleri deneyimler olarak düşünebiliriz. Phil Jones’un söylediği gibi bu sayede drama terapisi yaşamdan kaçmanın değil, tam tersi yaşamın tiyatrosu haline gelir.

Drama Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi