Stoma ve Yara Terapi

Stoma Nedir?

Stoma içi boş olan bir organın vücut yüzeyine ağırlaştırılması olarak tanımlanabilir. Vücut yüzeyine ağız şeklinde oluşturulmuş olan yere stoma denilmektedir. Genel cerrahi alanının en sık yapılan işlemlerinden biridir ve genellikle bağırsaklarla stoma oluşturulur. Bağırsağın, karın cildine ağırlaştırılması işlemi kalıcı ya da geçici olarak yapılabilmektedir. Stoma yapılmasındaki amaç bağırsak içeriğinin, karın duvarına açılan stomadan boşaltılmasını sağlamaktır. Bağırsak dışında farklı organlarda da stoma yapılabilir. Soluk borusu, mide gibi organlarda da kullanılır.

Stoma terapi ile ostomi, kolostomi ve üriner diversiyon açılan hastalara yönelik uzmanlaşmış bakım olarak tanımlanmaktadır.

Stoma terapinin temel amacı; yara, ostomi ve inkontinens problemi olan bireyin problemlerini çözmek, bireyi sorunları ile baş edebilecek yeterliliğe getirmek ve sınırları ölçüsünde üretken, kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlamaktır.

Stoma terapide temel felsefe, stomayı gaitanın dışarı atıldığı bir açıklık olarak değil, kişinin normal yaşantısını sürdürebilmesi için cerrahi olarak oluşturulan yeni bir organ gibi görmektir. Bu bakış açısıyla stoma terapide, hastanın en hızlı şekilde kendi bakımını üstlenmesi ve kaliteli bir yaşam sürdürmesi hedeflenmektedir.

Stoma terapi diye adlandırılan bu rehabilitasyon süreci; hasta ve ailesini ameliyata ve ameliyattan sonraki yaşantılarına ilişkin bilgilendirme, ameliyat öncesi stoma bölgesinin belirlenmesi, komplikasyonların önlenmesi ve bakımı, psikolojik destek sağlama, ilgili teknik becerilerin kazandırılması, stoma bakım ürünlerinin doğru kullanımı ve hastaların periyodik takibini içermektedir. 

Stoma ve Yara Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi