Emdr Terapi

EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini keşfetmesiyle başladı.

Beyin, her yeni deneyimle birlikte kendisine ulaşan duygu, düşünce, ses, koku gibi bilgi kaynaklarını işler ve öğrenme için işlevsel hale getirir.  Bu sistem sağlıklı çalıştığı zaman öğrenme gerçekleşir.

Travmatik ve olumsuz olaylar bu bilgi işleme sisteminde bozulmaya sebep olur. Dolayısıyla yeni bilgiler işlenemez, işlevsel bilgi ortaya çıkmaz ve öğrenme gerçekleşemez.

İşlenmeyen bilgiler, oldukları hali ile depolanır. Böylelikle kişi izole kalmış anıları tetiklendiğinde, sanki o anıyı tekrar yaşıyormuş gibi etkilenir.  EMDR terapisi, bu izole kalmış ve işlenmemiş anıları, olumsuz duygu ve davranışların temeli olarak görür.

İşlenmeyen anılar, geçmişte yaşanan büyük kazalar, savaş, kayıplar vb. olabildiği gibi çocukluk döneminden kalan travmalar veya günlük hayatta yaşanılan olumsuzluklar da olabilir.

EMDR therapy, beynin bozulmuş olan mekanizmasının tekrardan çalışmasını, izole olmuş, işlenmemiş anının işlenmesini sağlar. Böylelikle öğrenme gerçekleşir ve anının kişi üzerindeki travmatik etkisi azalır.

EMDR Terapisinin Faydaları Nelerdir?

EMDR terapisi kısa sürede sonuç veren, sorunu kaynağından çözdüğü için kalıcı etki sağlar. Kişinin sorununu çözdüğü gibi gelecekle de çalıştığı için yaşam kalitesini arttırır.

Bir ya da birkaç korkunuzu aşmanızı sağlar.

EMDR, olaylara/durumlara farklı bir perspektiften görmenizi sağlar.

Uzun süredir kayıp olan anılarınızı geri getirir.

EMDR beyninizdeki nöronları etkiler ve geçmişteki anıları geri getirmenizi sağlar. Uzun zamandır unutulmuş küçük ayrıntıları hatırlayarak, çocukluk evinizde tekrar yürüdüğünüzü hayal ettirir.

Geçmişteki duyguları hissetmenizi ve onlarla baş etmenizi sağlar.

EMDR, geçmişte tam olarak işlenmemiş olan düşünce ve duygularınızı kabul etmenize yardımcı olur.

İlişkileriniz değiştirir, geliştirir.

EMDR, geçmişiniz ve günümüzdeki sorunları temizlemenize yardımcı olurken, çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinize odaklanmak için daha çok enerjiniz olur. Terapi sonrasında başkalarıyla güvenli ilişkiler kurmanızı sağlar.

Geçmişinizi geride bırakabileceğinizi gösterir.

Özellikle travma söz konusu olduğunda, EMDR travmatik, kötü anıları normal, günlük anılara dönüştürüp, kabul etmenizi sağlar. EMDR tedavisi, hayatınızı çok olumlu ve kalıcı bir şekilde değiştirmenize yardımcı olur.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışır?

EMDR’ye göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgilerin işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece yaşanılan deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

İnsan hayatında yaşadığı doğal afetler, kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmada uygulanabilir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapisi hastalara yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular ile kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde geliştirip kişisel gelişim sağlar.

Terapinin Uygulama Süreci Nasıldır?

1. Danışanın Geçmişi: Hastamızın ortaya koyduğu probleme dair yaşantısal olaylar ele alınır.

2. Hazırlık: Danışan terapi hakkında bilgilendirilir, uygulanma onayının alınması ve uygulamaya hazır hale getirilir.

3. Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anının belirlenmesi, bu anı ile ilgili bugünkü negatif inancını ve duygularını, bedenindeki hislerini ve yerini ve arzuladığı pozitif inancını belirlemesine yardımcı olur.

4. Duyarsızlaştırma: Bu aşamaya danışanın anıyı temsil etmek üzere seçtiği resme odaklanması, negatif inancını düşünmesi, negatif duygularını yaşaması ve tüm bunların bedeninde yarattığı değişimi hissetmesi ile başlanır. Ardından danışan zihnini serbest bırakır. İçeriğini veya nereye doğru gittiğini kontrol etmeden zihninden geçen herşeyin farkına varır.

5. Yerleştirme: Hastamızın pozitif inancını pekiştirmek amacıyla setler uygulanır.

6. Beden Tarama: Hastamızın anısına dair kalan fiziksel ve somatik bir durum varsa yeniden işlenmesi sağlanır.

7. Kapanış: Terapist hastaya geri bildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olabileceğini anlatır. Psikolojik tepkileri hakkında kısa notlar almasını ister.

8. Yeniden Değerlendirme: Bir önceki seansın değerlendirilmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca hastasından gelen yeni verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda işlemleme süreci devam eder veya diğer anılarla çalışılmaya başlanır.

Hangi Rahatsızlıklarda Uygulanabilir?

Depresyon

Panik Atak

Travmalar

Fobiler

Yas

Stres bozukluğu

Sınav Stresi

Motivasyon

Cinsel Sorunlar

Kronik Ağrılar

Somatik Bozukluklar

Aşk Acısı

Yeme Bozukluğu

Alkol, Madde Bağımlılığı

Okul fobisi

Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz

Baş ağrısı, Migren

Kişilik Bozuklukları

Performans Arttırma

EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?

EMDR Terapisi EMDR eğitimi almış uzman Psikoterapist ile yapılmalıdır.

Psikoterapist ile birlikte danışanın semptomları ve sorunların kaynağı olan anıları üzerine konuşulur.

Danışan ve psikoterapist gelecek için ortak hedefler belirler ve bu hedefler doğrultusunda tedavi planı oluşturulur.

Danışan EMDR terapisi nasıl yapılır ve nasıl uygulanır, ne kadar sürer konularında bilgilendirilir.

Terapist, danışanın kötü anısını temsil eden bir resim aracılığıyla bu resme dair danışanın bugünkü negatif duyguları, bedenindeki hisleri ve amaçladıkları pozitif duyguları belirlemesine yardımcı olarak tedavisine başlar.

Danışan, negatif anıyı temsil eden resme odaklandıktan sonra duyarsızlaştırma süreci başlar.

Danışan zihnini serbest bırakır ve bir yandan gözleriyle terapistin parmak hareketlerini takip ederken diğer yandan zihninden geçenlere odaklanır.

Psikoterapist her aşamada, danışana rehberlik eder.

EMDR terapi süreci ve ne kadar süreceği kişiden kişiye değişir. Kişinin olayları işleme süreci ve çalışılan travmanın boyutu etkilidir.

Terapi, minimum 8 seans gerektiren bir terapidir. Kimi travmalarda 8 seans yeterli olabilirken kimileri 20+ seans gerektirir.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme terapi ile kötü anılar silinmemekte, kişinin kötü anıları öğrenme sürecine dahil edilip kişi üzerindeki etkisi azaltılmaktadır.

Emdr Terapideki Terapistler
İlgili Terapistler

Terapi