Şiir Terapi

Şiir Terapisi Nedir?

Dil, sembol ve hikayenin iyileştirici gücünü temel alarak, şiir, oyun, monolog gibi yaratıcı yazı çalışmalarının ile terapi amacı ile sürdürüldüğü şiir terapisine, çeşitli edebiyat eserlerin ruh sağlığını geliştirmek ve korumak için kullanıldığı biblioterapinin sıklıkla eşlik eder. Günlük tutmak ve izdüşümsel (reflective) yazı çalışmaları, zorlayıcı ve travmatik deneyimlerin duygu yükünü atarak, özümsenmesi ve yeniden anlamlandırılmasında önemli katkılar sunar.

Edebiyat konusunda bilgili ve klinik açıdan donanmlı şiir terapisti,  bir uygulama seansında çalıştığı birey veya danışanlarla bir edebi eser sunarak,  kurgusal, karakterolojik ve imgesel yönlerinin detaylı tartışmasını sürdürebilir. Eğer mevcutsa, farklı karakterlere ait bakış açılarına karşılaştırmalı olarak değinilmesini sağlayabilir. Bireylerin eserdeki sanatsal yapı içersinde  kendilerine dair parçalar bulmasına teşvik edebilir.  Son aşamada, şiir terapisti bireyleri yaşadıkları özdeşleşim ve yeni farkındalıklarını özgün yaratcı yazı çalışmaları yada sözel paylaşım aracılığıyla kendi benlikleri ile bütünleştirmeleri için yönlendirir.

Şiir terapisi, bireyin kendi ve diğerlerini algılamasında netlik kazanması; yaratıcılık, öz-güven ve kendini ifade becerisinin artması; yoğun duyguları kağıda dökerek gerilimini azaltması; yeni fikir, içgörü ve bilgilerin sentezi yaparak yeni anlamlar oluşturması; davranış ve tutumlarının değişmesini sağlayacak olgun başa çıkma becerilerinin gelişimi yönünde katkı sağlar.

 Şiir Terapinin Amaçları Nelerdir?

Şiir terapi, şiirin ve diğer edebi türlerin psikolojik iyileşme için kasıtlı bir şekilde kullanılmasıdır.

Şiir terapinin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

1. Kendini ve başkalarını uygun ve anlayışlı bir şekilde algılamayı geliştirmek,

2. Yaratıcılığı, kendini açmayı/kendini ifade etmeyi ve benlik saygısını geliştirmek,

3. Kişilerarası ilişki kurma becerileri ile iletişim becerilerini güçlendirmek,

4. Gerilimi azaltmak ve yıkıcı duyguları uygun bir şekilde açığa çıkarmak,

5. Yeni bilgiler, fikirler ve içgörüler aracılığıyla yeni bir anlam bulmak,

6. Uyum becerilerini ve başa çıkma becerilerini güçlendirmek ve desteklemek.

 Şiir terapi, üç bileşeni olan etkileşimli bir süreçtir: edebiyat (şiir, şarkı sözü vb.), danışan/lar ve uzman…

Şiir terapisti ya da bibliyoterapist, kolaylaştırıcı (katalizör) işlevi görmesi için bir şiir, şarkı sözü ya da şarkıyı seçer ve duygusal tepkileri uyarmak ve etkileşimi başlatmak amacıyla kullanır. Sonra da danışan(lar)ın yazmasını teşvik eder. Bu süreçte odak noktası danışan(ın)ın edebi materyale verdiği tepkidir. Asıl amaç bireylerin iyi oluşu ve psikolojik sağlığıdır. Bu, sürecin hiçbir aşamasında göz ardı edilmemelidir.

Şiir terapisti, danışanların kendilerini güvende hissedecekleri samimi, hoşgörülü bir atmosfer yaratır ve duygularını dürüstçe, rahatça paylaşmalarına yardımcı olur.

Şiir Terapisi Hangi Rahatsızlıklara Öneriliyor?

Şiir terapisi özellikle alkol ve madde bağımlılıklarının tedavisinde, kronik ve terminal hastalıklarda psikososyal desteğin bir parçası olarak kullanıldığı gibi, ergenlerle, sorun yaşayan ailelerle, pskiyatrik birimlerde,  huzurevlerinde ve travma tedavisinde yaygınlıkla hizmete sunulan bir sanat psikoterapisi türüdür.

Şiir Terapideki Terapistler

Terapi