Pozitif Terapi

Pozitif Psikoterapi Nedir?

Pozitif psikoterapi 1960 yılında Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından Almanya’da kurulmuştur. İnsancıl, Psikodinamik ve davranışçı psikoterapi ekollerinin sentezi bir terapi çeşididir.  Transkültürel yani kültürarası bir bakış sunan, hümanistik bakış açısıyla insan kavramlaştırmasına dayanan psikoterapötik bir yöntemdir. Pozitif psikoterapi 20’den fazla kültür üzerine yapılmış transkültürel çalışmalara dayanır. Çatışmaların ve problemlerin pozitif yönlerine, çatışmaları çözüme dönüştürmeye odaklanan, insanın öz kaynaklarını temel alan bir yaklaşımdır. 

Pozitif psikoterapi hem danışanın hem de terapisttin anlayabileceği günlük dilde kullanılabilen temel kavramların tümünü kullanmaktadır. Bu temel kavramlar psikoterapötik süreç için bir birleşme noktası yani çatı oluşturmakta ve farklı psikoterapötik yöntemler arasında bağlantı kurmakta kolaylık sağlamaktadırlar.

Diğer psikoterapi özelliklerini de içine alan pozitif psikoterapi, bütünleyici özelliği ile diğer psikoterapiden ayıran orijinal özellikleri de vardır. Hikayeler, masallar atasözleri ve metaforlar terapist- hasta/danışan arasındaki ilişkide aracı olarak kullanılmaktadır. Pozitif psikoterapi adından anlaşılacağı gibi insana bakışı ve yaklaşımı pozitiftir. İnsanların özünde iyim olduğuna, sevme, bilme ve öğrenme kapasitelerine sahip olduğu fikrine dayanmaktadır.  Bunlarla beraber temel kapasitenin yaşam alanında dört temel kavramın gelişmeye hazır olduğuna inanılır. Bu dört temel yaşam alanı zihinsel, fiziksel, sosyal ve manevi ya da fantezi alanlarıdır. Pozitif psikoterapinin temel amacı bireylerin temel kapasitesini geliştirmek ve bahsedilen yaşam alanlarının arasındaki dengeyi sağlamasına yardım etmektedir. Kişi kendisinin psikolojik sağlamlığını, yeteneklerini ve kaynaklarının fark edilmesini ve ihtiyacı olan her neyse kendine sunmayı öğrenmesiyle oluşmaktadır.

Pozitif Psikoterapi Nasıl Çalışmaktadır?

Pozitif psikoterapi, danışan ve terapist arsında akıcı gündelik bir dil kullanılır. Terapide daha rahat ve iyi bir iletişim sağlanabilmesi için günlük hayattan destek alır. Bu desteği günlük hayattan hikayeler, masallar, deyişler, atasözleri, kavramlar ve farklı kültürlerdeki ve farklı coğrafyada yaşayan insanların benzer durumlarda izlediği yol üzerinden yararlanarak anlatımda bulunur. Bu durumları kullanarak dışsallaştırmayı ve yeniden yapılandırmayı sağlarken danışana ötekiyi yansıtarak farklı bir bakış açısı da sunmaktadır. Danışana farklı bakış açısının varlığını göstererek edinim kazandırmaktır. 

Pozitif psikoterapi süreci beş basamakta ilerlemektedir. Bunlar: 

Gözlem ve uzlaşma evresi

Envanter evresi

Var olan durumda cesaretlendirme evresi

Sözelleştime evresi

Son olarak da amaçları ve koyulan hedefleri genişletme evresi

Pozitif Psikoterapi Kullanım Alanları 

Pozitif psikoterapi, sadece zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olmakla sınırlı olmayan geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Şu durumlar için de pozitif psikolojik müdahalelerden faydalanabilir. Bunlar:

Depresyon

Kaygı

Agresyon

Fobik reaksiyonlar

Öğrenme bozuklukları

Psikosomatik semptomlar

Dayanıklılık oluşturmak

Genel psikolojik refahı iyileştirmek

Mutluluk arayışı

Pozitif duygular, Pozitif düşünme

Psikolojik iyi oluş, esenlik

Psikolojik sağlamlık, kendini toparlama, yılmazlık kısaca insanın güçlü kılan özellikleri olarak özetlenebilir

Yaşam kalitesi ve yaşam doyumu

Pozitif Terapideki Terapistler