Hareket Terapi

Hareket Terapisi Nedir?

Hareket Terapisi; bireyin duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal bütünlüğünü arttırmaya yönelik dans ve hareketin terapötik kullanımı olarak tanımlanmaktadır ve en önemli bileşenleri beden, dans, yaratıcılık ve terapötik ilişkidir.

Hareket Terapisi Nasıl Fayda Sağlar?

Hareket terapisi kişinin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimini destekler. Hareket terapistleri kişilerin iletişim becerilerini, kendilik algılarını, duygusal dengelerini ve hareket repertuarlarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Hareket terapisi aracılığı ile  birey kendini tanımayı, özgür hissetmeyi, başkalarını ile olan iletişim örüntülerini fark etmeyi başarır. Kendi bedeninin hareketine odaklanmak bireyselliği keşfetmeyi sağlarken, diğer üyelerle iletişim kişilerarası farkındalıkların artmasına katkı sağlar.

Hareket Terapisinin İlkeleri Nelerdir?

Hareket bir dildir. Hareket terapistleri sözsüz dilin sözlü dil kadar önemli olduğuna inanmakta ve terapötik süreçte her iki iletişim biçimini de kullanmaktadır.

Zihin, beden ve ruh birbirine bağlıdır.

Hareket işlevsel, iletişimsel, gelişimsel ve etkileyici olabilir. Dans/hareket terapistleri, seanstaki terapötik ilişki de ortaya çıktıkça, bu lensler bakış açısıyla aracılığıyla harekete bakarak gözlemler, değerlendirir ve müdahale ederler.

Hareket, hem bir değerlendirme aracı hem de birincil bir müdahale şeklidir.

Hareket Terapisi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Akıl sağlığı, rehabilitasyon, tıbbi, eğitim ve adli ortamlarda ve huzurevlerinde, gündüz bakım merkezlerinde, hastalık önleme, sağlığı geliştirme programlarında ve özel muayenehanelerde uygulanmaktadır.

Gelişimsel, tıbbi, sosyal, fiziksel ve psikolojik bozuklukları olan bireylerde etkilidir. Her yaştan, ırktan ve etnik kökenden kişilerle bireysel, çift, aile ve grup terapi formatlarında kullanılır.

Şizofreni,

Depresyon

Kaygı

Kişilik bozuklukları

Yeme bozuklukları

Otizm

TSSB

Hareket Terapideki Terapistler

Terapi